Is voltooien afmaken?

Pallium, Apr 2017

Doodgeboren kinderen kunnen sinds kort worden opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie, ongeacht de duur van de zwangerschap. Daarmee worden ze een persoon met een naam en een stamnummer. Abortus is toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap, waarna wél registratie van de medische handeling plaatsvindt, maar niet van het kind, dat krijgt immers geen naam en geen persoonlijkheid.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0023-3.pdf

Is voltooien afmaken?

Hellend vlak glijdende schaal? Meegaan met de tijd? Doodgeboren kinderen kunnen sinds kort worden opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie, ongeacht de duur van de zwangerschap. Daarmee worden ze een persoon met een naam en een stamnummer. Abortus is toegestaan tot de 24e week van de zwangerschap, waarna wél registratie van de medische handeling plaatsvindt, maar niet van het kind, dat krijgt immers geen naam en geen persoonlijkheid. Ooit wisten we zeker dat ondraaglijk lijdende zieken een weloverwogen en consistent verzoek tot levensbeëindiging deden, nu gaan we wettelijk regelen dat voltooide levens kunnen worden beëindigd; met dat voorstel wil de regering 'recht doen' aan de autonomie van de individuele burger. Ooit was wilsbekwaamheid een onomstreden voorwaarde voor euthanasie, en nu maken steeds meer artsen zich publiekelijk ongerust over wat Bert Keizer noemt “het stiekem doodmaken van dementen”. Vaak heb ik Rob Bruntink nagezegd dat euthanasie veel te veel aandacht krijgt voor een onderwerp dat zo weinig voor komt, maar ik betwijfel nu toch, of je dat nog terecht kunt stellen. - Toen mijn goede moeder in 1956 thuis van haar tiende kind beviel, had ze daarover niets te zeggen; ouderlijk gezag was er alleen voor vaders. Dat mijn moeder daarnaast ook handelingsonbekwaam was, louter vanwege het feit dat ze een vrouw was, daarvan was ze zich nauwelijks bewust. Ze viel helemaal samen met haar onbetaalde fulltime job in ons grote huishouden in een piepkleine woning. Ik bedoel maar: we zijn erop vooruitgegaan in een dikke halve eeuw, en niet zo’n klein beetje. We zijn handelingsbekwaam en wilsbekwaam geworden, en we worden massaal 90. Maar het lijkt of we niet de héle hoofdprijs willen. Blijkbaar zit er een gat, ergens tussen de AOW-leeftijd en ons trotse palliatieve aanbod. Of misschien is er een nog veel groter gat; een gat áchter de geplande geboorte van de designbaby, het academisch curriculum, de glanzende carrière, de alomtegenwoordigheid van Facebook en het voltooide leven. We zijn autonoom en almachtig geworden; ons kan niets gebeuren. Wat je voltooit maak je af, toch? Maar daar passen we blijkbaar voor. Voltooien wordt nu afmaken, jezélf afmaken, en ik krijg dat maar niet geplaatst. Ik ben heel lang – onverdiend hoor – bedeeld geweest met een roestvrij stalen gezondheid, maar volgend jaar word ik 70, en dat laat zich toch voelen: minder sprintjes naar de volgende trein, de cv wat hoger dan vroeger, een betere leesbril. En de hele afgelopen zomer bracht ik binnenshuis door met een gebroken knieschijf na een ongelukkige val (ja, inderdaad: op een NS-station). Maar dan kom ik nog lang niet in de buurt van wat voltooiing schijnt te zijn. Wim van de Graaf (1948) is maatschappelijk werker. ‘Waar blijven we als onze almacht het laat afweten?’ Waar lopen palliatie en voltooid leven elkaar mis? En met palliatie bedoel ik veel meer dan de optelsom van netwerken, hospices en VPTZ; wie zal de moeite van de ouderdom verzachten, waar blijven we als onze almacht het af laat weten? Ik krijg het maar niet geplaatst dat voltooien afmaken moet betekenen.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0023-3.pdf

Wim van de Graaf. Is voltooien afmaken?, Pallium, 2017, 13, DOI: 10.1007/s12479-017-0023-3