Bso-spelletjes voor buiten

Kinderopvang, May 2017

Alle kinderen gaan in de kring staan. De pedagogisch medewerker wijst één kind aan als tikker en die gaat in het midden van de kring staan.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0108-8.pdf

Bso-spelletjes voor buiten

KINDEROPVANG | JUNI 0926-0838 Marketing Miranda Pfann telefoon: (030) 638 38 93, Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246, 3900 GA Houten , www.kinderopvangtotaal.nl Redactiesecretariaat Nicoline Kramer (030) 638 37 78 Vormgeving VRHL Content en Creatie, Alphen aan den Rijn, www.vrhl.nl Advertentie-exploitatie Cross Media Nederland Telefoon: (010) 742 10 23, Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246, 3990 GA Houten Telefoon (030) 638 37 36 - LEEFTIJD: 4 - 12 jaar DUUR: 5 - 10 minuten Alle kinderen gaan in de kring staan. De pedagogisch medewerker wijst één kind aan als tikker en die gaat in het midden van de kring staan. Om het spel te starten roept de pedagogisch medewerker een naam van een kind uit de kring. De tikker probeert dit kind te tikken. Om niet getikt te worden moet het kind van wie de naam genoemd is een andere naam roepen. Dan moet de tikker dit kind tikken. Ben je getikt dan wordt je de tikker en de tikker gaat in de cirkel staan. Ben je getikt, maar heb je al een andere naam genoemd dan ben je niet af. KRUIWAGEN LOPEN Eén kind gaat op de handen staan (kruiwagen) en geeft de benen aan het kind (loper) wat erachter staat. De loper pakt de kruiwagen op bij de bovenbenen (net boven de knieën). Nu moeten ze al kruiwagenlopend een bepaalde afstand lopen. Je kunt hier ook een wedstrijdje van maken. Deze activiteit is afkomstig uit kinderopvangin beweging.nl. In deze applicatie kun je activiteiten uitzoeken op leeftijd, duur, doel en binnen/buiten. www.kinderopvanginbeweging.nl. Hét vaktijdschrift voor allen die betrokken zijn bij de opvang van kinderen. Een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. Abonnement Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de klantenservice van Bohn Stafleu van Loghum of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/contact Jaarabonnementsprijs € 155,- (print en online toegang), € 65,50 (onbeperkt toegang tot de website en e-mail nieuwsbrief ) Abonnement afsluiten www.kinderopvangtotaal.nl/abonnementen Meer informatie Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum (030) 638 37 36 Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0108-8.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Bso-spelletjes voor buiten, Kinderopvang, 2017, 39, DOI: 10.1007/s41189-017-0108-8