Thema: verwen de vlinders

Kinderopvang, May 2017

Een tuin vol met vlinders, dat is toch geweldig? Help ze aan voldoende nectar, een overwinteringskast en maak je eigen vlindervoederschotel.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0073-2.pdf

Thema: verwen de vlinders

KINDEROPVANG | MEI Maak een vlindervoederschotel Een tuin vol met vlinders, dat is toch geweldig? Help ze aan voldoende nectar, een overwinteringskast en maak je eigen vlindervoederschotel. • Vlinders hebben nectar nodig. Die vinden ze in bloeiende planten. Zorg daarom voor veel bloeiende planten in de tuin. Hier komen ook bijen en hommels op af. • Dagvlinders vliegen pas bij een lichaamstemperatuur van 20 graden of hoger. Een zonnige plek in de luwte waar ze op kunnen warmen, mag dus niet ontbreken. • De meeste rupsen zijn gebonden aan vaste waardplanten (hun 'gast- - heer’ waarmee ze zich voeden). • Leg rottend fruit neer voor soorten als atalanta, dagpauwoog en gehakkelde aurelia. • Laat je tuin in het najaar met rust. Vlinders overwinteren als vlinder, rups of pop op beschutte plekken. • Hang vlinderkasten op. Hier kunnen vlinders in overwinteren. • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen in de tuin. Prik of knip met de schaar vier gaatjes in het bord en rijg hier het touw doorheen. Hang het op aan een tak. Leg het fruit op het bordje. Hoe rotter het fruit, hoe meer de vlinders smullen. Even afwachten dus! Tip: Vind je dit te veel werk? Snijd een sinaasappel in stukken en hang aan een touw. Succes gegarandeerd! Tip: Als je planten gebruikt met een verschillende bloeitijd kun je extra lang van de vlinders genieten. Zo bloeit de klimop in oktober/november en ook daar komen vlinders op af. Top 10 vlinderplanten 1. Vlinderstruik 2. IJzerhard 3. Beemdkroon 4. Damastbloem 5. Hemelsteutel 6. Zonnehoed 7. Koninginnenkruid 8. Lavendel 9. Vaste muurbloem Tip: een goeheeft blauwe, gele en paarse bloemen. Deze kleuren zien vlinders het beste. 10. Enkelbloemige afrikaantjes DE BESCHREVEN ACTIVITEITEN ZIJN AFKOMSTIG UIT ‘ALLE KINDEREN NAAR BUITEN! HET GROTE NATUURACTIVITEITENBOEK’. DIT BOEK IS GEMAAKT DOOR MARIEKE DIJKSMAN EN JASPER DE RUITER EN EEN UITGAVE VAN KNNV UITGEVERIJ. PRIJS: € 29,95. WWW.KNNVUITGEVERIJ.NL


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0073-2.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Thema: verwen de vlinders, Kinderopvang, 2017, 17-17, DOI: 10.1007/s41189-017-0073-2