6 tips: Voor mediagebruik in de bso

Kinderopvang, May 2017

Bso’s kunnen bijna niet om het gebruik van media heen. Kinderen hebben op die leeftijd vaak al mobiele telefoons of nemen zelf andere digitale media mee. Maar dat maakt het gebruik van media op de bso niet meteen vanzelfsprekend. In een factsheet van BOinK staan aandachtspunten voor mediagebruik op de bso.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0076-z.pdf

6 tips: Voor mediagebruik in de bso

Bso's kunnen bijna niet om het gebruik van media heen. Kinderen hebben op die leeftijd vaak al mobiele telefoons of nemen zelf andere digitale media mee. Maar dat maakt het gebruik van media op de bso niet meteen vanzelfspre- kend. In een factsheet van BOinK staan aandachtspunten voor mediagebruik op de bso. TEKST MARIANNE VELSINK VOOR MEDIAGEBRUIK IN DE BSO 1 van kinderen Blijf op de hoogte van online interesses Met andere woorden: praat met kinderen over hun online gedrag. Op Mijnkindonline.nl staat 25 voorbeelden van vragen die je kinderen hierover kunt stellen, zoals 'Had iemand nog iets leuks te vertellen op Snapchat vandaag?' of 'Wat is het gekste woord dat je vandaag op internet bent tegengekomen?'. - staan aandachtspunten voor mediagebruik op de bso. Gebruik eventueel een internetfilter Laat je gebruik van (eigen) digitale media toe op de bso, maar wil je wel grip houden op wat kinderen zien, kies er dan voor om een internetfilter in te stellen. Zo’n filter kan bijvoorbeeld 18-plus-websites uitschakelen of een tijdslimiet op de computer instellen. Meer hierover kunt je o.a. lezen op www.webwijzer.nl. 5 Laat je adviseren door experts Volg een workshop over mediaopvoeding. Dat kan bijvoorbeeld bij Digidreumes, eventueel met ouders erbij. Je kunt zoiets ook organiseren tijdens een ouderavond. Zo zet je het onderwerp op de agenda en kun je uitleggen wat jullie visie op mediagebruik op de groep is. 6 Neem je visie op in het pedagogisch plan In deze tijd hoor je als bso een visie te hebben op mediagebruik in de kinderopvang. Wanneer zet je media in en waarom? Wat laat je wel toe en wat niet en waarom? Is mediagebruik helemaal verboden op jouw bso? Dat kan, maar leg dan wel uit in je pedagogisch beleidsplan waarom, zodat ouders en kinderen dit kunnen inzien. Neem daarin ook op hoe je als pedagogisch medewerkers toezicht houdt op het gebruik van media in de kinderopvang. AANLEIDING VOOR DEZE TIPS IS EEN ONDERZOEK VAN HARVARD ONDER BIJNA 20.000 AMERIKAANSE EN CANADESE JONGEREN TUSSEN DE 11 EN 18 JAAR. ZE WERDEN DOOR DE ONDERZOEKERS GEÏNTERVIEWD OVER HUN DENKWIJZEN ROND LEIDERSCHAP EN ROLVERDELING. BRON: WWW.OPZIJ.NL


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0076-z.pdf

Marianne Velsink. 6 tips: Voor mediagebruik in de bso, Kinderopvang, 2017, 22-22, DOI: 10.1007/s41189-017-0076-z