3 vragen aan…

Kinderopvang, May 2017

Steeds meer ouders werken buiten kantoortijden: in de avonden, weekenden en soms nachten. Hoe combineren ze dat met hun gezin? En welke kansen liggen er voor kinderopvangorganisaties om hier beter op in te spelen? Melissa Verhoef promoveert op 19 mei aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek over deze onderwerpen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0067-0.pdf

3 vragen aan…

KINDEROPVANG | MEI Promovenda aan de Universiteit Utrecht Steeds meer ouders werken buiten kantoortijden: in de avonden, weekenden en soms nachten. Hoe combineren ze dat met hun gezin? En welke kansen liggen er voor kinderopvangorganisaties om hier beter op in te spelen? Melissa Verhoef promoveert op 19 mei aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek over deze onderwerpen. Werken veel ouders buiten kantoortijden? En maken zij dan ook gebruik van kinderopvang? 'Ja, steeds meer ouders werken steevast buiten kantoortijden: volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zelfs vier op de tien ouders. En dat aantal groeit. Uit mijn onderzoek blijkt nu dat deze ouders minder gebruikmaken van kinderopvang dan ouders die wel binnen kantoortijden werken. Gezinnen lopen toch tegen beperkingen aan in het aanbod van kinderopvang, omdat de maatschappij grotendeels is ingericht op kantoortijden.' Hoe lossen zij het dan op? 'Uit mijn onderzoek komt naar voren dat moeders die buiten kantoortijden werken, zich neerslachtiger en angstiger voelen dan moeders die binnen kantoortijden werken. Dat versterkt het vermoeden dat de druk van het gezin in combinatie met het werk buiten kantoortijden vooral op de schouders van moeders ligt. Dat laatste heb ik echter niet verder onderzocht. 'In gezinnen die kinderopvang afnemen, ervaren de vaders die buiten kantoortijden werken juist meer welzijn dan vaders die dit niet doen. Ook naar de oorzaken hiervan moet ik gissen, maar waarschijnlijk blijft er voor vaders die buiten kantoortijden werken meer qualitytime over voor hun gezin dankzij de kinderopvang.' En kinderen: waar voelen zij zich goed bij? 'Hier kwam vooral naar voren hoe belangrijk het voor het welzijn van kinderen is dat er een positieve relatie is tussen ouders en kinderopvangprofessionals. Kinderen voelen zich prettig bij kinderopvang als hun ouders dat ook voelen. Het is daarom belangrijk dat zowel ouders als kinderopvangmedewerkers in deze relatie investeren.' HOE HOOG IS JOUW WERKDRUK? EN GAAT DIT TEN KOSTE VAN WERKPLEZIER? - ‘De werkdruk is goed te doen als ik het moet vergelijken met het onderwijs. Ik heb in mijn geval met vijf kindjes onder de vier jaar wel mijn handen vol maar het is goed te behappen. Er is genoeg aandacht voor ieder kind en ik haal als pedagogisch medewerker nog steeds iedere dag veel plezier uit mijn werk. Wel is het goed dat er eisen zijn verbonden aan de ratio: dus hoeveel kinderen je van een bepaalde leeftijd in je eentje mag opvangen.’ ETTEN-LEUR JACQUELINE BUTTI IS PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP EEN BSO-GROEP VAN KOREIN KINDERPLEIN IN EINDHOVEN ‘Voor mijn gevoel is er altijd werk en gebeurt het nooit dat ik geen nieuwe klus heb. Het werk bij de Sterren is nooit af. Wanneer er veel dingen gebeuren in het bedrijf en/of er worden snel beslissingen genomen die geïmplementeerd moeten worden, ervaar ik hoge werkdruk. Toch vind ik dit niet perse een negatief iets. Als ik kaders heb, helpt mij dit en wordt het werk overzichtelijk en planbaar. Ik houd van hard werken en van dit dynamische bedrijf. Ik denk dat ik het werk anders saai zou vinden.’ CATHY DE JONG IS ASSISTENT-MANAGER BIJ DE STERREN


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0067-0.pdf

Melissa Verhoef. 3 vragen aan…, Kinderopvang, 2017, 7, DOI: 10.1007/s41189-017-0067-0