Toon lef en maak onderscheid

Nursing, May 2017

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteerde onlangs de nieuwe mbo- en hbo- functieprofielen in algemene ziekenhuizen. Deze zijn een praktische invulling van de landelijke beroepsprofielen, die te zijner tijd in de wet BIG worden opgenomen. Een goede aanleiding voor het artikel op pagina 18 in dit nummer. Hiermee laait de discussie tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen weer op.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0073-2.pdf

Toon lef en maak onderscheid

Toon lef en maak onderscheid - e Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteerde onlangs de nieuwe mbo- en hbo- functieprofielen in algemene ziekenhuizen. Deze zijn een praktische invulling van de landelijke beroepsprofielen, die te zijner tijd in de wet BIG worden opgenomen. Een goede aanleiding voor het artikel op pagina 18 in dit nummer. Hiermee laait de discussie tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen weer op. Hoewel de NVZ benadrukt dat dit slechts een eerste versie is, vind ik het onderscheid tussen de niveaus nog altijd flinterdun. Het enige verschil is dat van de hbo-verpleegkundige mag worden verwacht dat ze ‘overstijgend’ kan denken en werken. Maar dat was in de jaren zeventig ook al de inzet toen de hbo-v opleiding van start ging. Dat het onderscheid nooit echt van de grond is gekomen, geeft aan hoe complex het is. Ik ben vóór een stevig onderscheid tussen mbo en hbo, maar het lijkt erop dat niemand zich er echt aan durft te wagen. En áls het al gebeurt, bijvoorbeeld in termen van ‘zorgkundige’ versus ‘verpleegkundige’, dan is de kritiek niet van de lucht. Best dapper dus dat er ziekenhuizen zijn die volop experimenteren. Hoe anders dan het verhaal van prof. dr. Marieke Schuurmans, die in het interview achterin dit nummer vertelt dat er ziekenhuisbestuurders zijn die nog altijd geen idee hebben welk niveau verpleegkundigen in hun instelling rondlopen. Laat staan wat die verpleegkundi


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0073-2.pdf

Alexia Hageman. Toon lef en maak onderscheid, Nursing, 2017, 3, DOI: 10.1007/s41193-017-0073-2