3 Vragen aan…

Kinderopvang, May 2017

Al veertig jaar ziet ze kinderen komen en gaan in de opvang, en elke dag geniet ze nog van haar werk: pm’er Vera Schootemeijer (62) vierde op 1 april haar jubileum bij Kinderdagverzorging De Kasteeltuin in Rotterdam.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0089-7.pdf

3 Vragen aan…

KINDEROPVANG | JUNI Vera Schootemijer Al veertig jaar ziet ze kinderen komen en gaan in de opvang en elke dag geniet ze nog van haar werk: pm'er Vera Schootemeijer vierde op april haar jubileum bij Kinderdagverzorging De Kasteeltuin in Rotterdam. Wat is een positieve verandering die jij meemaakte in de kinderopvang? 'Toen ik veertig jaar geleden begon waren de meeste kinderen vijf dagen per week in de opvang. Dat waren dan hoofdzakelijk kinderen van studerende en werkende ouders. Tegenwoordig komen de meeste kinderen een à twee dagen per week naar de opvang. Vijf dagen zie je nu bijna niet meer. De opvang is toegankelijker geworden en dat is een positieve verandering. Ik vind dat de kinderopvang voor iedereen een optie moet zijn. Ook ben ik blij met de GGD-controle die werd ingevoerd, waaronder de risico-inventarisatielijsten voor de leidsters. Je wordt weer even bewust gemaakt om de omgeving nog veiliger te maken voor kinderen.' Heb je ook negatieve veranderingen meegemaakt? 'Ja. Ik vind dat de subsidie van de overheid niet had mogen verdwijnen: kinderopvang hoort bij het leven, dat hoort niet commercieel te zijn. In de tijd van de economische crisis zag ik veel organisaties failliet gaan; sommigen komen nu het beter gaat wel weer terug.' Jouw pensioen komt langzaam dichterbij. Kijk je er naar uit? 'Nou, daar denk ik nog niet aan hoor! Op een gegeven moment ga ik afbouwen, maar ik hoop altijd op een of andere manier betrokken te blijven. Op mijn vijftigste deed ik een opleiding tot praktijkopleider en met veel plezier breng ik dit vak bij aan de nieuwe generatie. Daar hoop ik nog lang mee door te gaan. Er moeten hele goede mensen in de kinderopvang blijven komen. Daar blijf ik voor vechten.' - Vanaf twee jaar zou ik het best een goed initiatief vinden om kinderen een andere manier van spelen te laten ervaren. Mijn idee hierbij is om kinderen mee de natuur in te nemen en hen kennis te laten maken met de materialen die hierin aanwezig zijn. Ik heb het dan niet alleen over een bos maar over verschillende plekken in de natuur (meer, weiland, heide, moestuin, enzovoort). Het is niet alleen inspirerend maar het stimuleert ook het sociale aspect, de motorische en cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren creatief te denken en de natuur te waarderen. KELLY VERMUNT IS ZELFSTANDIG GASTOUDER VAN GASTOUDEROPVANG PIPALOTJE IN ETTEN-LEUR. Speelgoedvrij is een beleidskeuze die je maakt. Op dit moment hebben wij bij BOS een keuze hierin. Onze ‘Bos-kids’ gaan elke middag lekker in het bos spelen. Zij gebruiken het bos als speeltuin en de materialen die zij daar vinden als speelgoed. We hebben wel materialen als netten, zoekkaarten, zakmessen (mét diploma) enz. Bij de reguliere bso en dagopvang gebruiken wij veel natuurlijke materialen, maar daarnaast ook speelgoed dat we zorgvuldig uitzoeken. Wat ons betreft is hier niets mis mee, zolang je weet waarom je een bepaalde keuze maakt en ouders, kinderen én pedagogisch medewerkers achter deze keuze staan. MARGRIET LEENTJENS VAN KINDEROPVANGORGANISATIE HET WOLDKASTEEL IN TUK EN STEENWIJKERWOLD. Een speelgoedvrije week is ‘te veel van het goede.’ Door plotseling al het spelmateriaal weg te halen, verandert de indeling van de groepsruimte. De vertrouwde omgeving van een kind is dan ineens niet meer vertrouwd. Waar is mijn mooie pop of die stoere auto? Ik vind het wel interessant om een gedeelte van het speelgoed af te wisselen en hierbij kosteloos of levensecht materiaal te gebruiken. Creativiteit stimuleer je niet alleen door het aanbieden van materiaal. Het aansluiten bij de belevingswereld van het kind, de interactie tussen de kinderen onderling en tussen de medewerkers en het kind zijn hierbij belangrijk. INGER BOS, REGIOADVISEUR KWALITEIT & PEDAGOGIEK BIJ PARTOU.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0089-7.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. 3 Vragen aan…, Kinderopvang, 2017, 7-7, DOI: 10.1007/s41189-017-0089-7