Big data

Tijdschrift voor Urologie, May 2017

Ook in de Nederlandse urologie dringt het begrip big data langzaam door. In dit abstractnummer een paar mooie voorbeelden. Geven meer data ook altijd meer inzicht? Dat blijft de vraag. In veel gevallen levert deze retrospectieve manier van onderzoek een leuk overzicht van de praktijk, maar niet altijd een verklaring voor de bevindingen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0001-x.pdf

Big data

0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland - Ook in de Nederlandse urologie dringt het begrip big data langzaam door. In dit abstractnummer een paar mooie voorbeelden. Geven meer data ook altijd meer inzicht? Dat blijft de vraag. In veel gevallen levert deze retrospectieve manier van onderzoek een leuk overzicht van de praktijk, maar niet altijd een verklaring voor de bevindingen. Een aantal voorbeelden. Abstract 4: de radiologen lijken nog niet veel verbetering in hun stadiëring van de MR-prostaat te vertonen tussen 2012 en 2016. Abstract 9: we houden ons qua active surveillance voor prostaatkanker aardig aan de richtlijnen. Abstract 11: urine-incontinentie is (ook bij mannen 1:5!) een vaak voorkomend probleem. Abstract 16: een lang obstructie-interval voorspelt de kans op succes van een vasovasostomie. Abstract 25: overleving blaascarcinoom is beter in een ziekenhuis waar vaker een cystectomie wordt gedaan. Abstract 28: semencryopreservatie is succesvol bij de overgrote meerderheid van de kankerpatiënten. Abstract 29: gemiste prostaattumoren zijn vaker anterieur. Niet allemaal even verrassende bevindingen. Maar wel voer voor discussie, met name over de oorzaken en verbetermogelijkheden van de bevindingen. U bent daarom dan ook uitgedaagd om mee te discussiëren op de voorjaarsvergadering in ’s-Hertogenbosch.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0001-x.pdf

dr. Henk G. van der Poel. Big data, Tijdschrift voor Urologie, 2017, 1, DOI: 10.1007/s13629-017-0001-x