Natuurbeleving

Kinderopvang, May 2017

Het menselijk brein onder het schedeldak van de kinderen waar je mee werkt, is natuurlijk pas een paar jaar oud.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0075-0.pdf

Natuurbeleving

KINDEROPVANG | MEI Groenspecialist Carola Winter: 'Op de blikken aan de waslijn kunnen ze lekker met stokken lawaai maken'. in je haren, een regendruppel op je gezicht, je voeten in het zand. De ruimte en de materialen prikkelen de creativiteit. Er komt veel meer uit. Kinderen hebben letterlijk de ruimte om zich te ontwikkelen en reageren beter op elkaar. Ze krijgen veel natuurlijke prikkels, geluiden, geuren, ze gaan anders kijken. We willen de ervaring met hen delen dat je niet altijd iets moet doen, maar dat je ook gewoon kunt 'zijn'. Genieten van wat er is. Dat je leert de luwte op te zoeken als het waait of lekker in het zonnetje gaat zitten als je het koud hebt. Je krijgt een ander soort kinderen. Een kind dat veel buiten is, kijkt om zich heen en ziet de bomen en hoort de vogels. Als een spin in het toilet wordt ontdekt, gaan we niet gillen, maar zeggen we: “Dat is Bassie en die woont bij ons”. Kinderen krijgen respect voor kwetsbaarheid.' < - Ga lekker naar buiten met de kinderen. Dat is het motto van de Dag van de Groene Kinderopvang op 16 mei. Op deze dag besteden de kinderopvang en gastouders extra aandacht aan de natuur op hun locatie. Zij willen een impuls geven aan groene activiteiten en natuurbeleving in de kinderopvang. Deelnemende kinderopvanglocaties openen bovendien hun deuren om collega’s, ouders en buurt te laten zien wat zij doen aan ‘groen’. De Dag van de Groene Kinderopvang is een initiatief van vakblad Kinderopvang en stichting Groen Cement, die groene kinderopvanglocaties met het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang waardeert. Het eerste certificaat werd in 2013 uitgereikt; inmiddels hebben 87 locaties in Nederland zo’n kwaliteitsmerk. Kijk op www.dagvandegroenekinderopvang.nl. In de groene toolbox vind je tips voor activiteiten. Laat zelf ook een tip achter en maak kans op een leuke prijs. PUNTJE VAN PONT Natuurbeleving Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang. Het menselijk brein onder het schedeldak van de kinderen waar je mee werkt, is natuurlijk pas een paar jaar oud. Net zo oud als het kind zelf namelijk. Maar eigenlijk ook weer niet... Wij mensen behoren tot de homo sapiens (de denkende mens) en die bestaat al zo’n 200.000 jaar. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat het brein van de kinderen waar je mee werkt dus ook 200.000 jaar oud is. Allerlei structuren die in die tweeduizend eeuwen succesvol zijn gebleken en die hebben overleefd, vind je namelijk ook terug in het brein van het hedendaagse kind. De afgelopen 200.000 jaar hebben kinderen elke dag gespeeld en gedonderjaagd en de hersenen sturen daar nog steeds het gedrag op. Dat merk je in de kinderopvang elke dag weer. In diezelfde periode werd echter zelden aan kinderen gevraagd langdurig stil te zitten. En ook dat merk je elke dag weer, want je moet er veel meer moeite voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat gedrag is namelijk eigenlijk niet natuurlijk, het is ‘cultuurlijk’. We gaan er immers mee tegen de natuur in. Het brein van kinderen is eigenlijk al 200.000 jaar ingesteld op natuurbeleving. Experimenteren met wat ze in die natuur allemaal tegenkwamen, bereidde ze het beste voor op de uitdagingen die ze later tegen zouden komen. Je kunt echt niet leren jagen uit een boekje. Met dat brein hebben we in de kinderopvang te maken en ook dat brein moet bediend worden. Laat kinderen dus naar hartenlust experimenteren en als het even kan, vooral in of met de natuur. De vraag is dus, wat zou jij kunnen doen om dat natuurlijke experimenteergedrag in of met de natuur verder te stimuleren?


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0075-0.pdf

Puntje van Pont. Natuurbeleving, Kinderopvang, 2017, 21, DOI: 10.1007/s41189-017-0075-0