5 tips: voor het werken met de schijf van vijf

Kinderopvang, Jul 2017

Speelgoeddeskundige Marianne de Valck heeft de schijf van vijf voor spelen ontwikkeld. Kinderen hebben namelijk inspiratie en structuur nodig om goed te kunnen spelen. De hele dag alleen vrij spel werkt niet. Hoe kun je deze schijf van vijf inzetten? Vijf tips.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0124-8.pdf

5 tips: voor het werken met de schijf van vijf

TEKST MARIKE VROOM Valck heeft de schijf van vijf voor spelen ontwikkeld. Kinderen hebben namelijk inspiratie en structuur nodig om goed te kunnen spelen. De hele dag alleen vrij spel werkt niet. Hoe kun je deze schijf van vijf inzetten? Vijf tips. VOOR HET WERKEN MET DE SCHIJF VAN VIJF 1 Leg niet te gedetailleerd vast Gebruik de schijf van vijf om je dagindeling vorm te geven, maar leg niet iedere dag tot in detail vast. Op het programma zet je bijvoorbeeld dat je tussen 10.00 en 11.00 uur iets doet met bewegen. De ene dag kan dat buiten zijn, de andere dag doe je dat binnen met een kringspelletje of een dansactiviteit. 2 Wissel af Bij het indelen van de dag volgens de schijf van vijf kun je het beste rustige en drukke, individuele en groepsactiviteiten elkaar laten afwisselen. 3 Geef ze de ruimte Geef kinderen de ruimte om hun eigen gang te gaan. Als je bijvoorbeeld muziek aan zet, weet een kind dat ’ie mee kan dansen, maar hij kan ook lekker blijven spelen met de LEGO. Hang een sjaal bij de deur als teken dat kinderen naar buiten mogen. Dan kan ieder kind zelf bepalen wanneer hij gaat. Dat voorkomt dat ze op elkaar staan te wachten tot alle jassen aan zijn. Maak het niet te groot Gebruik de schijf van vijf bij het invullen van een thema, maar maak dat thema dan niet te groot. Dus niet het thema kleuren, maar de kleur rood. Of niet het thema dieren, maar het thema aap. 5 Richt de ruimte anders in Je kunt de schijf van vijf ook gebruiken bij het inrichten van de ruimte. Dat betekent dat je niet alleen een bouwhoek en een poppenhoek inricht maar ook een plek waar kinderen cognitief aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld wat tafeltjes en stoeltjes waar kinderen geconcentreerd bezig kunnen zijn met een spelletje, een puzzel. En zorg ook dat er ruimte is voor beweegactiviteiten, zowel binnen als buiten. DE SCHIJF VAN VIJF VAN HET SPELEN 1) Creatief: lekker om te doen zonder dat het resultaat vastligt. 2) Constructief: meer planmatig toewerken naar een einddoel. 3) Cognitief: activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat. 4) Sociaal: voor en met elkaar, samenwerken of zelfstandig iets laten doen. 5) Motorisch: bewegend actief zijn.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0124-8.pdf

Marike Vroom. 5 tips: voor het werken met de schijf van vijf, Kinderopvang, 2017, 30, DOI: 10.1007/s41189-017-0124-8