Babyspelletjes

Kinderopvang, Jul 2017

Zet de baby bij je op schoot met zijn gezicht naar je toe, hou hem goed vast.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0130-x.pdf

Babyspelletjes

0926-0838 0 Vormgeving VRHL Content en Creatie , Alphen aan den Rijn 1 Redactieadres Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3900 GA Houten , USA 2 Hoofdredactie Marike Vroom 3 Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum Postbus 246 , 3990 GA Houten Telefoon (030) 638 37 36 4 Advertentie-exploitatie Cross Media Nederland Telefoon : (010) 742 10 23 www.kinderopvanginbeweging.nl. Eindredactie Harriët Teijen Redactie Marianne Velsink www.bsl.nl - BABYSPELLETJES LEEFTIJD: 9 -12 maanden DUUR: 5 - 15 minuten MATERIAAL: plastic kinderservies ACTIVITEIT: SPELLETJE VOOR OP SCHOOT Zet de baby bij je op schoot met zijn gezicht naar je toe, hou hem goed vast. Zeg dan het volgende versje met de bewegingen erbij: ‘Zandweg, zandweg’ (ga met je benen van links naar rechts) ‘Hobbelweg, hobbelweg’ (ga met je benen op en neer) ‘Eeeennnn… gat in de weg!’ (doe je benen uit elkaar en laat de baby er doorheen ‘vallen’) Wanneer de baby er veel plezier in heeft, kun je de bewegingen wat groter maken. Vindt de baby het spannend, doe het dan nog wat rustiger en langzamer. WAT EEN MOOIE SPULLEN! Leg de baby op een kleed op de grond en leg allemaal soorten plastic kinderservies om hem heen. Hier kan hij uitgebreid aan voelen en proeven en het is makkelijk schoon te maken. Leg, om hem te stimuleren te kruipen en strekken, een aantal spulletjes verder weg. Benoem wat je neerlegt, zo vestig je de aandacht erop. Ook felle kleuren trekken meer aan. Laat hem daarna zelf ontdekken. Deze activiteit is afkomstig uit kinderopvangin beweging.nl. In deze applicatie kun je activiteiten uitzoeken op leeftijd, duur, doel en binnen/buiten. Hét vaktijdschrift voor allen die betrokken zijn bij de opvang van kinderen. Een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV. Jaargang 27, nummer 7/8, 2017. Kinderopvang verschijnt 10 maal per jaar. Coverfoto Wilbert van Woensel Uitgever Marten Stavenga Eindredactie Harriët Teijen Redactie Marianne Velsink Abonnement Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de klantenservice van Bohn Stafleu van Loghum of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/contact Jaarabonnementsprijs € 155,- (print en online toegang), € 65,50 (onbeperkt toegang tot de website en e-mail nieuwsbrief ) Abonnement afsluiten www.kinderopvangtotaal.nl/abonnementen Meer informatie Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum (030) 638 37 36 Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0130-x.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Babyspelletjes, Kinderopvang, 2017, 39, DOI: 10.1007/s41189-017-0130-x