Case reports: special edition

Tijdschrift voor Urologie, Jun 2017

dr. Henk G. van der Poel

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0177-0.pdf

Case reports: special edition

Case reports: special edition Henk G. van der Poel 0 0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland - Ons tijdschrift wordt 25 jaar. Door Tycho Lock gestart in 1992, groeide het, na het samengaan met de Urograaf, in de loop der jaren uit tot het lijfblad van de Vereniging voor Urologie. Het bleek hét podium te zijn voor veel wetenschappelijk werk van Nederlandse bodem. Hierbij is steeds gezocht naar mogelijkheden om de Nederlandse urologie en de ontwikkeling daarvan goed weer te geven. Vele auteurs kozen ervoor om hun werk naar ons ter review op te sturen. Alle publicaties werden eerst bekeken door een of meer ‘peers’, waarbij vaak, dankzij de input van onder meer Tycho en andere reviewers, de kwaliteit van manuscripten verbeterde. Om ook buiten Nederland aandacht voor de Nederlandse urologie te krijgen, werd besloten steeds een Engelstalig abstract toe te voegen. Bovendien werden er in de afgelopen jaren themanummers gemaakt, die de urologie ook buiten ons vakgebied onder de aandacht brachten. Een belangrijk onderdeel van ons blad wordt gevormd door de case reports. Menig assistent heeft bijzondere casus uitgediept en ter publicatie voorgedragen. Vaak betreffen deze casus veelvoorkomende problemen binnen de urologie. Door publicatie in het tijdschrift hopen we niet alleen


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0177-0.pdf

dr. Henk G. van der Poel. Case reports: special edition, Tijdschrift voor Urologie, 2017, 1-1, DOI: 10.1007/s13629-017-0177-0