Mondigheid

Tijdschrift voor Urologie, Jul 2017

Dr. Henk G. van der Poel

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0179-y.pdf

Mondigheid

Mondigheid Henk G. van der Poel 0 0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland - Het zorgproces wordt gekenmerkt door veranderingen. Niet in het minst die in de menselijke interactie tussen zorgverlener en zorgvrager, de patiënt. Informatieverstrekking is toegenomen. Keuzehulpen zijn er alom en de commercie begint steeds beter de weg naar de mondige patiënt te vinden. In het artikel van Dirk Natris komen veel aspecten aan de orde die we allemaal dagelijks in de spreekkamer meemaken: patiënten die iets willen, omdat het in de media is geweest, omdat ze zich meer bewust zijn van de mogelijke nadelen van behandelingen, en nu consumentisme en claimend gedrag aan de dag leggen. Al deze aspecten zijn zeker niet uniek voor de gezondheidszorg, maar een algemeen verschijnsel van de zich meer bewustzijnde mens. Wat ik graag in dit soort onderzoeken zou zien, is of de goed geïnformeerde mondige patient nu ook langer en gelukkiger leeft. Ik vermoed van wel. Niet vanwege de vele informatie die ze tot zich nemen. Hun vragen zijn een teken van energie; van het organisme dat zich niet neerlegt bij tekortkomingen en op zoek gaat naar oplossingen. En dat wordt eigenlijk altijd wel beloond. Nu ons blad 25 jaar


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0179-y.pdf

Dr. Henk G. van der Poel. Mondigheid, Tijdschrift voor Urologie, 2017, 1-1, DOI: 10.1007/s13629-017-0179-y