Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom

Huisarts en wetenschap, Aug 2017

Vraagstelling Patiënten die een axillaire lymfeklierdissectie ondergaan, krijgen het advies geen bloed af te laten nemen uit dezelfde arm uit angst voor het optreden van lymfeoedeem. Is dit advies juist? De NHG-Standaarden geven hier geen antwoord op en daarom formuleerden wij de vraag: hebben vrouwen die een axillaire lymfeklierdissectie ondergingen vanwege borstkanker een hogere kans op lymfeoedeem in de ipsilaterale arm wanneer venapuncties zijn verricht dan zonder venapuncties?

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0248-8.pdf

Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom

Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom UMCG, afdeling Huisartsgeneeskunde, Groningen: L. Nijenbanning, huisarts-in-opleiding; M.E. CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze ru- Vraagstelling ondergaan, krijgen het advies geen bloed af te laten nemen uit Is dit advies juist? De NHG-Standaarden geven hier geen Bespreking dat er geen associatie bestaat tussen het ondergaan van venapuncties en het optreden van lymfeoedeem na een axilpas optreedt na veertien maanden (mediaan).4 der venapuncties? Zoekstructuur ‘phlebotomy’, ‘lymph node excision’, ‘breast neoplasm’, ‘lympriode of langer gevolgd en bij Killbreath et al. iedereen. Verder Resultaten het optreden van lymfeoedeem.1 mammacarcinoom met stabiel lymfeoedeem of een risico op drie maanden het armvolume. Met vragenlijsten stelden de arm bleek geen risicofactor voor het optreden van lymfeoege metingen van het armvolume en de armomtrek gedurende Met vragenlijsten het optreden van lymfeoedeem, met een cumulatieve incidenmaten voorafgaand aan en meerdere malen na operatieve De arm. Betekenis venapuncties in de aangedane arm na een axillaire lymfemoeilijkheden. Dit advies lijkt achterhaald. Dus: prik als het andere arm ook te gebruiken. ▪ Literatuur


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0248-8.pdf

Lotte Nijenbanning, Mariken Stegmann. Venapunctie mag na lymfeklierdissectie bij mammacarcinoom, Huisarts en wetenschap, 2017, 413-413, DOI: 10.1007/s12445-017-0248-8