Het begint bij luisteren

Nursing, Aug 2017

‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman van het NIVEL eind vorig jaar na haar promotieonderzoek.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0125-7.pdf

Het begint bij luisteren

Het begint bij 0 Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - Nursing.nl is vernieuwd! e Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet beter luisteren naar de patiënt’, stelde promovenda Renée Bouwman van het NIVEL eind vorig jaar na haar promotieonderzoek. Dit bevestigde de nieuwe weg die de IGZ was ingeslagen, door het belang van de patiënt en zijn naasten meer op de voorgrond te zetten. Wijkverpleegkundigen hebben in januari van dit jaar te maken gekregen met dit vernieuwde toezicht. Redacteur Nursing, Francine Aarts, mocht twee dagen meelopen met de IGZ om te kijken hoe dat precies in z’n werk ging. Zij zag hoe de verpleegkundige buiten wachtte, zodat de inspecteur even onder vier ogen met de cliënt kon spreken. ‘Wat goed dat dit gebeurt’, dacht ik toen ik het las. Tegelijkertijd knaagde er iets. Want is het niet meer dan logisch dat cliënten worden gehoord over de zorgverlening? Dat er echt naar ze geluisterd wordt, bedoel ik? Is dat niet waar alles begint? Beter laat dan nooit natuurlijk, daar niet van. Het is ook geen kritiek op de Inspectie, meer een constatering dat goed luisteren naar patiënten kennelijk nog altijd een ding is. Ook verpleegkundigen kunnen op dit vlak nog wat leren. Goed luisteren is hartstikke moeilijk. Dit wordt extra duidelijk als het gaat om luisteren naar rouwende patiënten. Het interview met prof. dr. em. Manu Keirse in dit nummer, gaat hierover. Keirse is specialist als het gaat over rouwverwerking en de laatste levensfase. Het interview raakte mij. Als we toch eens beter zouden luisteren, zouden we zoveel meer horen… Goed luisteren begint onder andere met de juiste vragen stellen, denkt Keirse. Vraag niet: ‘Heeft u goed geslapen?’ Maar: ‘Hoe bent u de voorbije uren doorgekomen?’ Dat is inderdaad een heel andere benadering. Volgens Keirse zal je ervan versteld staan hoeveel meer er dan ter sprake komt. Natuurlijk gaat dit interview met Keirse concreet over verliesverwerking, maar ik denk dat je dit altijd en overal kunt toepassen. Heel interessant. En leuk te melden is dat Keirse workshops gaat geven op de Nursing Experience! Luisteren naar de mensen over wie het gaat, óm wie het gaat. Op dat vlak kan de redactie van Nursing ook de hand in eigen boezem steken. Terwijl verpleegkundigen luisteren naar hun patiënten, luisteren wij naar jullie. Dat is óns vak. En dat moeten wij goed doen, willen we onze artikelen en producten iedere keer verbeteren. Ik heb dan ook belangrijk nieuws te melden: we hebben een nieuwe website! En die was er nooit gekomen zonder goed naar jullie te luisteren. We hebben onderzoek gedaan naar jullie wensen, gebruikerstests gedaan en jullie gezien. En vooral gehoord. En dit is het resultaat. Neem een kijkje op het vernieuwde www.nursing.nl en oordeel zelf. Ik hoop dat jullie kunnen terugzien dat wij ook goed kunnen luisteren.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0125-7.pdf

Alexia Hageman. Het begint bij luisteren, Nursing, 2017, 3-3, DOI: 10.1007/s41193-017-0125-7