Stoppen met roken bij COPD

Huisarts en wetenschap, Aug 2017

Rokers met COPD die willen stoppen moeten ondersteund worden met intensieve gedragstherapie, meestal in combinatie met farmacotherapie. Huisartsen zouden zelf hierover het gesprek moeten aangaan gezien het belang en de intensiteit ervan. Dit is de conclusie uit een Cochrane-review over het effect van gedragsmatig en/of farmacologisch stoppen met roken-interventies bij mensen met COPD. De conclusie komt overeen met het advies van de NHG-Standaard Stoppen met roken.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0251-0.pdf

Stoppen met roken bij COPD

Stoppen met roken bij COPD Rokers met COPD die willen stoppen moeten ondersteund worden met intensieve gedragstherapie, meestal in combinatie met farmacotherapie. Huisartsen zouden zelf hierover het gesprek moeten aangaan gezien het belang en de intensiteit ervan. Dit is de conclusie uit een Cochrane-review over het effect van gedragsmatig en/of farmacologisch stoppen met roken-interventies bij mensen met COPD. De conclusie komt overeen met het advies van de NHG-Standaard Stoppen met roken. - seerde onderzoeken met minstens zes maanden follow-up. Er bleven na selectie door twee verschillende auteurs zestien onderzoeken over (n = 13.123; 53 tot 5887 deelnemers per onderteit en behoorlijk verschillend van opzet. Hierdoor konden de Ziekteprogressie voorkomen aandacht van de huisarts. Laten we ons daarom als huisartduidelijk aan hoe betrouwbaar de resultaten zijn. Verschillen in bijwerkingen vies vanuit ander onderzoek is bij inzet van farmacotherapie willen stoppen met roken moeten ondersteund worden met Trek tien minuten uit den aan stoppen met roken. Dat is precies de tijd die wij hebverschoven naar de praktijkondersteuners, die er (kort) naar Literatuur PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. Coördivumc.nl.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0251-0.pdf

Persijn Honkoop. Stoppen met roken bij COPD, Huisarts en wetenschap, 2017, 416-416, DOI: 10.1007/s12445-017-0251-0