CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept, krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was < 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat een CRP-test bij ieder acuut ziek kind in de huisartsenpraktijk geen meerwaarde heeft boven het alleen testen van kinderen die aan de ‘klinische risicofactoren’ voldoen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0266-6.pdf

CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

Virtual reality-bril bij de ziekte van Parkinson 0 Marcelle van Eupen Dockx K, et al. Virtual reality for rehabilitation in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD010760. Verbakel JY, et al. Should all acutely ill children in primary care be tested with point-of-care CRP: a cluster randomised trial. BMC Medicine 2016;14:131. - De inzet van moderne technologie in de gezondheidszorg neemt toe en kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de zorg. In een Cochrane-review werd onderzocht of virtual reality gebruikt kan worden bij het revalideren van patiënten met de ziekte van Parkinson. De auteurs vonden een mogelijke verbetering van de paslengte, maar het wetenschappelijk bewijs was van matige tot slechte kwaliteit. De auteurs keken naar de motorische functies (paslengte, balans, gang) bij mensen met de ziekte van Parkinson die actief (fysiotherapie), passief (educatie of geen behandeling) of met virtual reality werden behandeld. Virtual reality zou makkelijker in te zetten zijn bij revalidatieprogramma’s en ook in de thuissituatie goed bruikbaar zijn. Zij vonden acht onderzoeken die geschikt waren voor analyse, met in totaal 263 patiënten. Vanwege de sterk wisselende onderzoeksopzet en meting van resultaten werd het bewijs als matig tot slecht beoordeeld. In de onderzoeken CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept, krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was < 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat een CRP-test bij ieder acuut ziek kind in de huisartsenpraktijk geen meerwaarde heeft boven het alleen testen van kinderen die aan de ‘klinische risicofactoren’ voldoen. De onderzoekers bekeken 3147 consulten van acuut zieke kinderen (< 5 dagen ziekteduur), de kinderen waren een maand tot 16 jaar oud. Het onderzoek vond plaats bij 133 huisartsen, verdeeld over 78 huisartsenpraktijken in België (Vlaanderen). De onderzoekers verdeelden de praktijken in twee groepen. De 60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p ene groep deed bij ieder acuut ziek kind een CRP-test. De andere groep deed dat alleen bij kinderen die voldeden aan een van de volgende criteria: dyspnoe, temperatuur > 40°C, diarree (leeftijd van twaalf tot dertig maanden) en nietpluisgevoel van de huisarts. In deze groep kreeg uiteindelijk 20% van de kinderen een CRP-test. De huisartsen hielden van alle kinderen tot vijf dagen na de CRP-test bij of ze naar het ziekenhuis werden verwezen, of ze werden opgenomen en zo ja, met welke diagnose. De onderzoekers vonden geen significante verschillen tussen beide groepen in deze uitkomstmaten. Helaas vergeleken zij de uitkomstmaten niet met een groep die de standaardzorg kreeg en zij keken evenmin naar uitkomstmaten als antibioticabeleid en ziekteduur. Interessant is dat 55% (6/11) van de kin


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0266-6.pdf

Marcelle van Eupen. CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen, Huisarts en wetenschap, 2017, 428-428, DOI: 10.1007/s12445-017-0266-6