De praktijk in beeld, van toen tot morgen

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.​jdvfoto.​nl).

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0298-y.pdf

De praktijk in beeld, van toen tot morgen

7 1 0 2 y h p a r g o t o h P s o V e d n a h o Jt h g i ry p o C © ': s o t o F Stilleven huisarts van morgen Met dank aan Bart van Pinxteren, huisarts Gezondheidscentrum Oog in Al, Utrecht, en het RADAR-CNS onderzoeksproject.  60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p - Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.jdvfoto.nl). ‘Door middel van twee stillevens heb ik geprobeerd de contrasten, maar ook de overeenkomsten tussen de huisarts van vroeger en nu weer te geven. De foto’s verschillen niet alleen in inhoud, maar ook in stijl, elk passend bij de tijd waar ze naar verwijzen.’ ▪ Stilleven huisarts van toen Met dank aan Wim Jabroer, huisarts Gezondheidspunt Laakkwartier, Den Haag.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0298-y.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De praktijk in beeld, van toen tot morgen, Huisarts en wetenschap, 2017, 487-487, DOI: 10.1007/s12445-017-0298-y