Clinicards

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Deze app illustreert hoe medische apps in de toekomst kunnen worden ontwikkeld. De veelbelovende app heet Clinicards en zit nog in de bètafase (testfase dus), maar wordt al wel ingezet als pilot.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0269-3.pdf

Clinicards

Het aanzien van de huisarts Cörvers F, et al. Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw. Rapport ROA-R2017/5. https:// www.nro.nl/kb/405-15-812-imago-en-statusvan-de-leraar-in-de-21e-eeuw. - Halverwege de vorige eeuw behoorde de huisarts tot de top 3 van de notabelen in de gemeenschap. Tegenwoordig staat de huisarts nog steeds in de top 10 van beroepen met het meeste aanzien. Hoewel iets gedaald, bleef die positie de laatste tien jaar stabiel. Medische beroepen doen het in het algemeen goed met de chirurg op 1, de internist op 4 en de radioloog op 11. Het aanzien van de huisarts werd eerder in H&W besproken in 1962 en in 1991. De salarisdiscussie bij leraren was voor het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aanleiding om het aanzien van beroepen opnieuw te onderzoeken. Een mooie mogelijkheid om te zien hoe het anno 2017 is met het aanzien van de huisarts. Maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste halve eeuw waren van invloed op dat aanzien. Rond 1950 was de huisarts de meest belangrijke arts. Er waren toen meer huisartsen dan specialisten. Sindsdien verdubbelde het aantal huisartsen van 4.500 tot 9.000 in 2010, terwijl het aantal specialisten in dezelfde periode bijna verzevenvoudigd is van Apptip van de toekomst: Clinicards Deze app illustreert hoe medische apps in de toekomst kunnen worden ontwikkeld. De veelbelovende app heet Clinicards en zit nog in de bètafase (testfase dus), maar wordt al wel ingezet als pilot. Wat doet deze app? De zorgverlener neemt een abonnement op een beveiligd online platform. Vanuit dat platform kun je patiënten uitnodigen, waarbij je van tevoren modules die voor die patiënt nuttig zijn eenvoudig op hun basisapp installeert. De beschikbare onderdelen zijn: vastleggen van 60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 138. 2.900 naar 20.000. Deze toename speelt een rol, maar ook ontwikkelden medisch specialisten zich als experts met aanzien in de ivoren toren van het ziekenhuis. De grote toename van technische mogelijkheden bij diagnostiek en behandeling droeg bij aan hun aanzien. Bovendien groeide het salaris van de specialisten sterker dan dat van huisartsen. Huisartsen deden hun witte jas uit, mochten bij de voornaam worden genoemd en kwamen daarmee uit hun ivoren toren. De huisarts kreeg een gelijkwaardigere relatie met de patiënt en betaalde daar tol v0or. Het aanzien van mensen in dienstverband is lager, dat geldt ook voor huisartsen. En de toename van het stappen, dagboek, vragenlijsten, drinken, plassen, urineverlies, ECG, slapen, bloeddruk, VAS-score, lastmeter, temperatuur, zuurstofsaturatie, hartslag, oefeningen en eiwitinname. In ontwikkeling zijn: gewicht, DAS28 (reuma), foto, medicatie, moedermelk en voeding baby. Het vullen van de modules gebeurt deels doordat de patiënt gegevens invoert en deels automatisch. Een moderne telefoon zit immers al vol met sensoren en die kunnen automatisch uitgelezen worden. Er kunnen ook koppelingen worden gemaakt met externe sensoren. In de ziekenhuizen wordt al gewerkt met de Checkme van het bedrijf Viatom; een klein kastje dat als holter kan functioneren maar ook een basis-ECG registreert, evenals zuurstofsaturatie, slaap, temperatuur, stappen en bloeddruk. Onze ervaringen zijn eigenlijk nog aantal vrouwelijke huisartsen deed het aanzien van het beroep huisarts geen goed. Wel kennen ouderen het beroep huisarts meer aanzien toe dan jongeren, waarschijnlijk doordat zij hebben ervaren hoe belangrijk de rol van de huisarts is bij serieuze problemen. De positie van de huisarts in de maatschappij is stabiel. Het ligt niet voor de hand dat hier de komende tijd iets in verandert. De tijd zal het leren. ▪ Just Eekhof niet te beschrijven, maar we hebben wel van de app mogen ‘proeven’. Zowel de basisapplicatie als de patiëntenapp blinken uit in design en lay-out. Er is aandacht voor privacy, de app maakt duidelijk dat de gegevens die worden ingevoerd met de arts worden gedeeld. Ook is de app goed beveiligd met een pincode of met de vingerafdruksensor van de telefoon. Het concept voelt ‘solide’ en flexibel. Wij denken dat Clinicards met recht een app van de toekomst is. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers Naam Clinicards Maker Synappz Doel Concept van platform voor zorgverlener en app voor patiënt met meerdere modules, koppelbaar met sensoren, voor het op afstand monitoren Platform iOS (op dit moment) Prijs Nog niet bekend Oordeel Nog niet, maar verwachting *****


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0269-3.pdf

Annet Sollie, Bart Timmers. Clinicards, Huisarts en wetenschap, 2017, 430-430, DOI: 10.1007/s12445-017-0269-3