Stop met specialiseren

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Specialisatie, het is erg hip. Huisartsen en specialisten, iedereen doet er driftig aan mee, omdat het zo leuk is iets goed te kunnen.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0280-8.pdf

Stop met specialiseren

diagnoses, maar ook tot onnodige onderzoeken, verwijzingen en recepten Defensiever praktiseren leidt tot minder gemiste 60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p - Literatuur Nico van Duijn, gepensioneerd huisarts Stop met specialiseren veel als je een mank kind verwijst. En wat moet je met een ontregelde diabeet deden.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0280-8.pdf

Nico van Duijn. Stop met specialiseren, Huisarts en wetenschap, 2017, 455-455, DOI: 10.1007/s12445-017-0280-8