Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

H&W bestaat zestig jaar. Om deze mijlpaal te vieren, vormden acht aios en aiotho’s de redactie van dit jubi­leumnummer. Zij kozen ervoor om de toekomst centraal te stellen: hoe ziet de huisarts(geneeskunde) van de toekomst eruit? Met deze vraag als uitgangspunt maakten zij dit bijzondere nummer.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0264-8.pdf

Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W

Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W De gastredactie voor de ingang van de Domus Medica. Van links naar rechts, van boven naar onder: Hanneke Borgdorff (voorzitter), aios LUMC Leiden; Danka Stuijver, aios UMC Utrecht; Claudia Bijen, aios Erasmus MC Rotterdam; Lisanne Jonker, aios AMC Amsterdam; Loes Woute rs, aiotho UMC Utrecht; Chantal Panman, aiotho UMCG Groningen; Marcelle van Eupen, aios Radboudumc Nijmegen; Tobias Bonten, aios en postdoc LU MC Leiden. 60 j a a r huis a rt s & w e t ens ch a p - H&W bestaat zestig jaar. Om deze mijlpaal te vieren, vormden acht aios en aiotho’s de redactie van dit jubileumnummer. Zij kozen ervoor om de toekomst centraal te stellen: hoe ziet de huisarts(geneeskunde) van de toekomst eruit? Met deze vraag als uitgangspunt maakten zij dit bijzondere nummer. Uit de reacties die wij op onze oproep voor het gastredactieschap ontvingen, sprongen deze aios en aiotho’s er direct uit vanwege hun kennis en kunde. Een groot deel rondde recent een promotietraject af of is hiermee nog bezig, en allen deelden hun bijzondere interesse in de wetenschap achter de huisartsenzorg. Tijdens het NHG-congres in november kwam de kersverse commissie voor het eerst bijeen om te brainstormen over de mogelijke invulling van het jubileumnummer. Al snel werd duidelijk dat de jonge aios niet te veel wilden terugblikken, maar de pijlen juist op de toekomst wilden richten. Want alle jonge artsen vragen zich af: hoe ziet onze toekomst er in een zo snel veranderende samenleving uit en met welke (on)mogelijkheden moeten we rekening houden? De een vroeg zich hierbij af welke rol medische apps gaan spelen bij de diagnostiek en follow-up, terwijl een ander benieuwd was hoe farmacogenetische profielen ingezet kunnen worden bij personalised medicine. Andere actuele kwesties: welke rol speelt leefstijladvies in het spreekuur van de toekomst en hoe gaan we om met de steeds ouder wordende patiëntenpopulatie? Om op deze, en vele andere, vragen antwoord te krijgen, hebben zij diverse auteurs benaderd met het verzoek een bijdrage aan dit speciale nummer te leveren. Referenten en de reguliere redactiecommissie lazen mee om de artikelen te beoordelen. ▪ Ivo Smeele, Judith Mulder


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0264-8.pdf

Ivo Smeele, Judith Mulder. Aios stellen toekomst centraal in jarig H&W, Huisarts en wetenschap, 2017, 427-427, DOI: 10.1007/s12445-017-0264-8