Screenen op boezemfibrilleren met single-lead handheld ECG

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Vraagstelling Atriumfibrilleren (AF) heeft een prevalentie van 4,4% bij personen ≥ 65 jaar. Van alle mensen met AF heeft 25 tot 35% geen klachten (silent AF), maar wel een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties waarvoor bij een CHA2DS2-VASc ≥ 2-score een indicatie bestaat voor orale anticoagulantia.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0287-1.pdf

Screenen op boezemfibrilleren met single-lead handheld ECG

6 0 (9) s e p t e m b e r 20 1 7 UMCG; afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde; sectie Huisartsopleiding; Groningen; M; A; Reimert; huisarts-in-opleiding en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropenge- - Screenen op boezemfibrilleren met single-lead handheld ECG Kaasenbrood includeerde 3269 patiënten die werden gescreend tijdens de influenzavaccinatie in tien huisartsenpraktijken in Noord-Nederland.3 De patiënten werden gescreend met de MyDiagnostick, de ECG’s werden beoordeeld door een cardioloog. De prevalentie van silent AF was 1,3% bij personen ≥ 65 jaar. Van de totale groep met silent AF had 78% een CHA2DS2-VASc ≥ 2-score. Bespreking Screenen op silent AF met SLHHE’s onder patiënten ≥ 65 jaar leverde een puntprevalentie op van 1,3 tot 1,5%. Kritische kanttekeningen zijn er ook. Zo baseerde Proietti een eerdere diagnose van AF op een vragenlijst en niet op het medisch dossier. Daarnaast speelde in alle onderzoeken selectiebias een rol. Wat betreft de technologie: MyDiagnostick geeft na een minuut een automatische interpretatie, maar 37% hiervan blijkt vals alarm te zijn en dan is interpretatie van de ritmestrook alsnog nodig. In de onderzoeken was het de cardioloog die de ritmestroken interpreteerde. Ten slotte hadden de onderzoeken geen controlegroep waarin systematisch screenen met SLHHE’s direct werd vergeleken met opportunistisch screenen door polspalpatie. Conclusie SLHHE’s zijn effectief in het opsporen van silent AF in de eerste lijn bij patiënten ≥ 65 jaar van wie het merendeel een indicatie heeft voor orale anticoagulantia. Het moet nog blijken of systematisch screenen met SLHHE’s effectiever is dan opportunistisch screenen. Betekenis De huisarts krijgt door de vergrijzing steeds meer patiënten met atriumfibrilleren in de praktijk. Om de morbiditeit en mortaliteit door trombo-embolische complicaties te verlagen, moeten ook de mensen met silent AF worden opgespoord. Daarbij bieden SLHHE’s een hoopvol alternatief voor opportunistisch screenen, met een lage tijdsinvestering en hoog gebruikersgemak. ▪ Literatuur CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. Coördinatie: Marianne 1 Proietti M , Mairesse GH , Goethals P , Scavee C , Vijgen J , Blankoff I , et al. A population screening programme for atrial fibrillation: a report from the Belgian Heart Rhythm Week screening programme . Europace 2016 ; 18 : 1779 - 86 . 2 Lowres N , Neubeck L , Salkeld G , Krass I , McLachlan AJ , Redfern J , et al. Feasibility and cost-effectiveness of stroke prevention through community screening for atrial fibrillation using iPhone ECG in pharmacies: the SEARCH-AF study . Thromb Haemost 2014 ; 111 : 1167 - 76 . 3 Kaasenbrood F , Hollander M , Rutten FH , Gerhards LJ , Hoes AW , Tieleman RG . Yield of screening for atrial fibrillation in primary care with a handheld, single-lead electrocardiogram device during influenza vaccination . Europace 2016 ; 18 : 1514 - 20 .


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0287-1.pdf

Marianne Reimert, Anita Verhoeven. Screenen op boezemfibrilleren met single-lead handheld ECG, Huisarts en wetenschap, 2017, 474-474, DOI: 10.1007/s12445-017-0287-1