Apptip PalliArts

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

PalliArts bundelt informatie over palliatieve zorg. De app is niet vernieuwend maar wel handig, omdat veel nuttige informatie nu bij elkaar staat. De app is ontwikkeld door twee mensen van het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Brabant, in samenwerking met het IKNL en ondersteund door Stichting Fibula (belangenbehartiger palliatieve netwerkzorg).

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0271-9.pdf

Apptip PalliArts

Smart technologie bij COPD: effectief tot zes maanden 60 j a a r huis a rt s & w e t ens ch a p - Interventies voor zelfmanagement bij mensen met COPD via smart technologie (apps, Skype, websites) blijken een beperkt en kortdurend (zes maanden) maar positief effect te hebben. Dat blijkt uit een recente Cochrane-review. ] a p i a k t e li o rttt/scvke o u h S i:t d e r C PalliArts bundelt informatie over palliatieve zorg. De app is niet vernieuwend maar wel handig, omdat veel nuttige informatie nu bij elkaar staat. De app is ontwikkeld door twee mensen van het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Brabant, in samenwerking met het IKNL en ondersteund door Stichting Fibula (belangenbehartiger palliatieve netwerkzorg). De app oogt aantrekkelijk en is over het algemeen stabiel, al blijft deze bij het opstarten soms ‘hangen’ in het laden van data. Er is aandacht voor landelijke richtlijnen en voor informatie over de regio. Het landelijke stuk bestaat uit drie onderdelen: Richtlijnen, Medicatie/ tabellen en Checklists. Daarnaast zijn er nog twee losse onderdelen: Handige links en Voorlichtingsfolders (direct te delen met patiënten of mantelzorgers). Bij Richtlijnen staat dezelfde informatie als op Pallialine.nl, alleen met extra handigheidjes. Je kunt per richtlijn snel naar het gewenste hoofdstukje De auteurs zochten in de literatuur naar RCT’s (randomized control trials) die het effect onderzochten van interventies met smart technologie bij zelfmanagement voor COPD. Zij vonden slechts drie geschikte, recente onderzoeken met in totaal 557 deelnemers, de gemiddelde leeftijd was 64 jaar. Van deze deelnemers kregen er 319 ondersteuning via smart technologie en 238 de gebruikelijke begeleiding, dus niet digitaal, zoals een consult/gesprek of geschreven adviezen/begeleiding gedurende een periode van zes maanden. De auteurs definieerden voor het literatuuronderzoek relevante uitkomstwaarden, waarvan de meerderheid helaas niet werd teruggevonden in de onderzoeken: onder andere longfunctie, angst, depressie en kosteneffectiviteit. Wel zagen zij een positief effect op de uitkomstmaten kwaliteit van leven (significant tot zes maanden, maar niet meer bij twaalf maanden) en fysiek acspringen en veelgebruikte richtlijnen als favoriet instellen. Het onderdeel Medicatie/tabellen bevat eigenlijk niet meer dan samenvattingen en overzichten van papieren materiaal, maar dan in een handig staatje bij elkaar, grotendeels over opioïden. Nuttig is bijvoorbeeld de tabel met medicamenten die zijn te combineren in een pomp. Hetzelfde geldt voor Checklists. Hier staan veel onderwerpen bij elkaar, variërend van brede onderwerpen als ‘besluitvorming in de palliatieve fase’ tot concrete als de samenvattingskaart palliatieve sedatie. Na het selecteren van uw eigen regio komen er nog twee functies bij: (regionale) organisaties en consultatiemogelijkheden, functionele en nuttige opties. PalliArts is geen wonder van innovatieve techniek, maar wel een bijzonder nuttig instrument ter ondersteuning van onze dagelijkse taken bij palliatieve zorg. Met name de mogelijkheid om regionale functies te kunnen inzien, is erg handig. ▪ Annet Sollie, Bart Timmers tiviteitenniveau (864 stappen meer per dag bij smart technologie tot zes maanden, na twaalf maanden geen effect meer). Zij vonden geen verschillen bij het aantal ziekenhuisopnames en acute exacerbaties. De kwaliteit van de onderzoeken was niet hoog en dus konden de auteurs geen keiharde conclusies trekken. Zoals vaker is er meer kwalitatief goed onderzoek nodig. Voor de praktijk betekenen de resultaten dat smart health geen one size fits all-oplossing is bij chronische ziekten, zoals COPD. Huisartsen moeten per patiënt bekijken of smart technologie past en meerwaarde kan hebben. Persoonsgerichte zorg dus. Verbeteringen zijn dan vooral in het begin te verwachten. ▪ Annet Sollie McCabe C, et al. Computer and mobile technology interventions for self-management in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2017;5:CD011425. Naam PalliArts Maker IKNL Doel Alle richtlijnen, documenten, checklists en andere nuttige informatie over palliatieve zorg op landelijk en regionaal niveau, onder handbereik in een app. Platform iOS en Android Prijs Gratis Oordeel ****


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0271-9.pdf

Annet Sollie, Bart Timmers. Apptip PalliArts, Huisarts en wetenschap, 2017, 431-431, DOI: 10.1007/s12445-017-0271-9