ECG-casus ‘60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?’

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Het ECG van deze patiënt ziet er als volgt uit:

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0299-x.pdf

ECG-casus ‘60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?’

Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan ECG-casus '60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?' Casus 0 1 2 3 4 5 6 0 Aan dit nummer werkten mee: Steven de Kock , Marjolein Oosterom, Wouter Scheen (eindredactie) en Margot Scheerder, beeldredactie 1 Redactie Ivo Smeele , hoofdredacteur, Lidewij Broekhuizen, Ben Crul, Marianne Dees, Sjoerd Hobma, Victor van der Meer, Bèr Pleumeekers, Nadine Rasenberg, Annet Sollie, Wim Verstappen 2 Gastredactie Hanneke Borgdorff (voorzitter) , Claudia Bijen, Tobias Bonten, Marcelle van Eupen, Lisanne Jonker, Chantal Panman, Danka Stuijver en Loes Wouters 3 ECG's beoordelen. Huisarts 4 Konings KTS , Willemsen RTA. ECG10 5 Basisvormgeving Bottenheft , Marijenkampen/Arnhem 6 Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA m r e t juist de vraag. Patiënt: Man, 59 jaar jong of oud, dat is nu Voorgeschiedenis: Licht overgewicht, rookte fors tot drie jaar geleden, sportte nooit. Is een jaar aan het hardlopen en heeft nu een normaal postuur. Medicatie: Geen. en hij roept al zijn hele leven dat dat oud is. Hij zoekt nu naar een manier om dat enigszins te ontkennen. Het gegeven dat op zijn 60e verjaardag de marathon van Amsterdam plaatsvindt, kan in zijn optiek dan ook geen toeval zijn. Hij wil daar starten − en finishen − en komt bij de huisarts voor een kleine keuring met ECG. Als het hart goed is, hoeft hij zich immers geen Abonnementen H&W verschijnt 12 keer per jaar en wordt verspreid onder de leden van het NHG. Niet-leden kunnen zich abonneren via www.bsl.nl of door contact op te nemen met de abonnementenadministratie. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 245,00, online-only abonnement (enkel online toegang) € 147,00. Studenten ontvangen 50% korting. - n I zorgen te maken plotseling om te vallen. Een scenario waar zijn vrouw overigens nadrukkelijk rekening mee houdt. Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk: 136/80 mmHg, pols: 76/min, regulair. Hart en longen: geen afwijkingen. Het ECG van deze patiënt ziet er als volgt uit: Opgave 1. Beschrijf het ECG systematisch volgens ECG-10+.1 2. Wat is uw beleid? Het juiste antwoord vindt u op www. henw.org/oplossingcasus. ▪ Huisarts en Wetenschap wordt uitgegeven onder auspiciën van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). www.henw.org De redactie werkt volgens een redactiestatuut dat de onafhankelijkheid van de redactie waarborgt. De NHG-Standaarden en het NHG-nieuws vallen onder de verantwoordelijkheid van het NHG. Auteursinformatie: www.henw.org/voorauteurs Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/contact Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. literatuur 1 matisch Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/ schrijven-bij-bohn-stafleu-van-loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl © 2017 ISSN 0018-7070


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0299-x.pdf

Robert Willemsen, Karen Konings. ECG-casus ‘60 jaar: aftakeling of tweede jeugd?’, Huisarts en wetenschap, 2017, 488-488, DOI: 10.1007/s12445-017-0299-x