Dental Fit

Tandartspraktijk, Sep 2017

Samenvatting Kwaliteitsstandaarden worden opgesteld om kosten beheersbaar te houden en te zorgen dat gebitten levenslang behouden en natuurlijk blijven. ‘Healthy ageing’ is in de gezondheidszorg een steeds belangrijker wordende leidraad en is ook in de tandheelkunde niet meer weg te denken: een leven lang je eigen gebit en lage onderhoudskosten.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0106-7.pdf

Dental Fit

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 0 Basisvormgeving Twin Media bv , Culemborg 1 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 2 Redactie Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief tandarts (EPA) , Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog en -implantoloog, dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Dr. Hans van Pelt , hoofdredacteur TP TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Abonnementen Tandartspraktijk verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 179,00. Studenten ontvangen 50% korting. Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan ervan uit dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl den en te zorgen dat gebitten levenslang behouden en natuurlijk blijven. ‘Healthy ageing’ is in de gezondheidszorg een steeds belangrijker wordende leidraad en is ook in de tandheelkunde niet meer weg te denken: een leven lang je eigen gebit en lage onderhoudskosten. Dat is ook de wens van onze Wie zijn eigenlijk onze cliënten? Zijn dat onze patiënten? Of is dat ook de BV Nederland die voor een gezonde economie gezonde werknemers nodig Ons leger hanteert de term dental fit om de gezondheid van de krijgsmacht in kaart te brengen en op peil te houden: gevechtsklaar. NOC/NSF stelt aan olympische sporters vergelijkbare eisen. Zij investeert daartoe in een optimale fysieke conditie van de sporters in de hoop dat dat zal resulteren in een olympische medaille na een sportief gevecht. In de dagelijkse praktijk zien we regelmatig ‘dental shit’. We hoeven de vakbladen maar open te slaan om te zien welke herbehandelingen zijn uitgevoerd. Herbehandelingen maken de zorg onnodig duur. In dit nummer van TP zien we daar in de rubriek Intercollegiaal Online (pagina 50) een pijnlijk voorbeeld van. Het wordt de hoogste tijd dat tandheelkundig Nederland zich gaat verdiepen in healthy ageing en dat er een discussie op gang komt om samen anders tegen de tandheelkunde aan te kijken teneinde de zorg betaalbaar te Dat kan betekenen dat de zorgverzekeraars en de NZa accepteren dat preventie geld kost en behandelingen beogen volgens het first thing rightprincipe – dat initieel soms hogere kosten met zich meebrengt. Het doel, de onderhoudskosten over een lange termijn laag te houden, heiligt deze maken. middelen. De namen van onze praktijken kunnen erdoor veranderen. ‘Dental fitness’ zou een fraaie zijn. Andere landen gingen ons daarin al voor.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0106-7.pdf

Hans van Pelt. Dental Fit, Tandartspraktijk, 2017, 1-1, DOI: 10.1007/s12496-017-0106-7