X-puzzel #7

Tandartspraktijk, Sep 2017

Op afbeelding 1 zijn de elementen 34,35,36 zichtbaar. Het gaat hier om een 56-jarige man, bij wie geen bijzonderheden zijn in de medische anamnese. De opname werd gemaakt in het kader van diagnostiek van de endodontisch behandelde 36.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0113-8.pdf

X-puzzel #7

X-puzzel #7 0 door Frédérique San Giorgi en Reinier Hoogeveen , ACTA, afdeling Orale Radiologie Op afbeelding 1 zijn de elementen 34,35,36 zichtbaar. Het gaat hier om een 56-jarige man, bij wie geen bijzonderheden zijn in de medische anamnese. De opname werd gemaakt in het kader van diagnostiek van de endodontisch behandelde 36. Er waren klachten zonder dat op deze opname duidelijke afwijkingen te zien zijn. Ter plaatse van element 34 en 35 bevindt zich net onder het alveolaire botniveau een radio-opaciteit. Op de panorama-opname die beschikbaar is en een aantal maanden eerder is gemaakt (afbeelding 2), is de radio-opake structuur ook zichtbaar, van element 35 tot en met 33. - Onze vragen aan u zijn: 1 Herkent u deze structuur? 2 Wat verwacht u intraoraal aan te treffen in deze regio? 3 Is verdere behandeling of verwijzing geïndiceerd? 4 Ziet u relevante toevalsbevindingen? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 46). Hebben we samen alle informatie uit de röntgenfoto’s gehaald? Afb. 1 Solo-opname september 2015. Afb. 2 Panorama-opname juli 2015. advertentie


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0113-8.pdf

Frédérique San Giorgi, Reinier Hoogeveen. X-puzzel #7, Tandartspraktijk, 2017, 32-32, DOI: 10.1007/s12496-017-0113-8