Michael Echteld

Pallium, Sep 2017

Michael Echteld voelt zich ‘helemaal vereerd’ dat hij de komende zes jaar aan de Avans Hogeschool het lectoraat Zorg rond het Levenseinde mag leiden. Op 22 september spreekt hij op de locatie in Breda zijn lectorale rede uit.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0049-6.pdf

Michael Echteld

Frisse blik - Voor veel mensen is de zomervakantie weer voorbij. Anderen hebben het nog te goed. De vakantie is een tijd om er even helemaal uit te zijn, om uit te rusten en om je weer op te laden voor de komende tijd. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Kennelijk hebben wij (westerse) mensen het nodig om er af en toe uit te zijn, om onze energie weer aan te vullen en daarna weer fris tegen ons werk en ons dagelijks leven aan te kunnen kijken. Deze editie van Pallium hoopt op zijn geheel eigen manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan een frisse blik en een manier te zijn om u te kunnen opladen. Met artikelen die prikkelen en u op nieuwe gedachten brengen. Zo leest u in een van de artikelen over een verkennend onderzoek naar de voorkeurshouding bij overlijden. En laat Piet van Leeuwen zien hoe communiceren met naasten een meerwaarde kan opleveren. Daarnaast hebben we een indringend, persoonlijk verhaal over versterving. Allemaal artikelen die wellicht tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Ook ik ben nieuw bij Pallium. Sinds enkele maanden mag ik de redactie versterken en ik kan u verzekeren: dat is zeer verfrissend. Het is een nieuwe uitdaging voor mij. Mijn doel is om het enthousiasme dat velen voelen voor de palliatieve zorg − deze mooie vorm van zorg − een podium te geven. Met meer bekendheid over dat niet alles moet wat er kan, met aandacht voor het accepteren van wat niet anders is en met het speciale van meebewegen met mensen in deze bijzondere levensfase. Ik voel me nog altijd bevoorrecht dat ik kan werken in de palliatieve zorg. Ik wens u allen veel plezier met het lezen en ik wens u nieuwe energie en inspiratie om door te gaan met ons mooie werk. Marjan de Gruijter, specialist ouderengeneeskunde Zorgspectrum het Zand, kaderarts palliatieve zorg hospice Lotus Zwolle en consulent Palliatief consultteam IJssel-Vecht. 3 oktober 2017 – Dag van de medicatieveiligheid Praktijkgericht congres voor verpleegkundigen en verzorgenden met diverse workshops zoals pijnmedicatie bij kwetsbare ouderen of bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase. Meer informatie: www.nursing.nl/congressen/ congres-medicatieveiligheid/. 6 oktober 2017 − Derde Nationale Congres Hospicezorg Met sprekers als Saskia Teunissen, Anne Goossensen en Erik Olsman en diverse workshops. Meer informatie: www.congressenmetzorg.nl. 12 oktober 2017 − Interculturele palliatieve zorg Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang met patiënten met een allochtone achtergrond. Tijdens deze bijeenkomst van het consortium Propallia worden handvatten aangereikt via de film ‘Ik heb een dokter in Marokko’ en een paneldiscussie. Meer informatie: www.iknl.nl/opleidingen. 19 oktober 2017 − 7th Amsterdam Symposium on Palliative Care Als gastspreker treedt Ezekiel Emanuel op van de University of Pennsylvania,  Philadelphia, USA. https://www.vumc.nl. 22 november 2017 – Scen-arts in ontwikkeling: voltooid is het nooit Doe kennis op en discussieer met SCEN-collega’s over onder andere: de schuivende grenzen van de euthanasiewet en de betekenis daarvan voor SCEN-artsen. Hoeveel steun geeft u de behandeld arts zonder het over te nemen? Hoe om te gaan met euthanasieverzoeken van dementerende patiënten? Meer informatie: www.knmg.nl. 30 november - 1 december 2017 − Wetenschapsdagen Palliatieve zorg De 1e Nederlandse/Vlaamse wetenschapsdagen bieden onderzoekers de mogelijkheid om hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren en zorgverleners om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen. Meer informatie: evenementen.palliactief.nl. Michael Echteld voelt zich ‘helemaal vereerd’ dat hij de komende zes jaar aan de Avans Hogeschool het lectoraat Zorg rond het Levenseinde mag leiden. Op 22 september spreekt hij op de locatie in Breda zijn lectorale rede uit. Wat gaat het lectoraat onderzoeken? “We onderzoeken op welke manier we personen met een verkorte levensverwachting de best mogelijke kwaliteit van leven kunnen geven. Daarbinnen kijken we naar een aantal doelgroepen: mensen met een levensbedreigende ziekte en mensen die steeds kwetsbaarder worden zoals ouderen en mensen die een doodswens of een geanticipeerde doodswens hebben.” Hoe willen jullie de kwaliteit van leven van mensen met een doodswens onderzoeken? “We willen als het ware in het hoofd kruipen van psychiatrische patiënten, of mensen die de opvatting hebben dat hun leven voltooid is. Het doel is niet om ze sneller de dood in te helpen, zeker niet. Kennelijk zijn zij dusdanig in nood met betrekking tot hun kwaliteit van leven dat ze de dood als enige uitgangspunt zien. Mensen met een geanticipeerde doodswens maken in een gezonde situatie afspraken met familie, maar zodra iemand ernstig ziek is, blijken die afspraken vaak niet haalbaar. We willen nagaan hoe we zorgprofessionals hierop het beste kunnen voorbereiden.” Hoe staan studenten tegenover levenseindezorg? “We hebben hele sterke vermoedens dat de meeste studenten geen beeld hebben bij de zorg voor de ouder wordende mens en levenseindezorg. We willen deze thema’s zo neerzetten, dat we hier meer geschikte studenten voor krijgen. Niet alleen aan de hand van feiten, maar ook door aan te geven hoe ontzettend veel je als professional in de meest kwetsbare momenten kunt betekenen voor de patiënt en zijn naasten.”


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0049-6.pdf

Michael Echteld. Michael Echteld, Pallium, 2017, 4-4, DOI: 10.1007/s12479-017-0049-6