Nieuwe helden

Nursing, Oct 2017

Het gaat over gezien en gehoord worden, over lef tonen, invloed hebben en de verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Het gaat over verpleegkundig leiderschap, een term die in rap tempo terrein heeft weten te winnen in het verpleegkundig landschap. Verpleeg-kundig leiderschap is hot.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0144-4.pdf

Nieuwe helden

Nieuwe helden Hoofdredacteur Nursing Alexia Hageman - et gaat over gezien en gehoord worden, over lef tonen, invloed hebben en de verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Het gaat over verpleegkundig leiderschap, een term die in rap tempo terrein heeft weten te winnen in het verpleegkundig landschap. Verpleegkundig leiderschap is hot. Maar wat betekent het precies? Met het onlangs verschenen boek Verpleegkundig Leiderschap heeft het begrip meer handen en voeten gekregen. Het is onder andere geschreven door hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen en verpleegkundig onderzoeker Pieterbas Lalleman. In dit nummer van Nursing zijn ze uitgebreid geïnterviewd over de invulling van verpleegkundig leiderschap in de praktijk. Het gaat onder meer over de vraag hoe je als verpleegkundige zichtbaarder kan zijn. En dat klinkt mij als muziek in de oren. We staan immers voor een nieuw tijdperk waarin verpleegkundigen worden gezien als de nieuwe helden van de gezondheidszorg. De tijd lijkt rijp om uit te dragen waar we voor staan. Helaas geloven nog niet alle verpleegkundigen in dit heldendom. En juist voor deze verpleegkundigen is deze boodschap belangrijk. Iedereen kan een verandering in gang zetten en leiderschap tonen. Daar hoef je geen managementambities voor te hebben. Sterker nog, liever niet. Het gaat bij verpleegkundig leiderschap ook vooral om leiderschap aan het bed, naast de patiënt dus. Want juist daar hebben we verpleegkundigen nodig die situaties signaleren en hierover in gesprek gaan met hun leidinggevenden. Vandaaruit kun je het altijd breder trekken. Naar je team of zelfs naar de gehele gezondheidszorg.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41193-017-0144-4.pdf

Alexia Hageman. Nieuwe helden, Nursing, 2017, 3-3, DOI: 10.1007/s41193-017-0144-4