Leiderschap

Bijzijn XL, Sep 2017

Adri van Beelen is medisch/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B).

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12632-017-0072-1.pdf

Leiderschap

Jaarcongres V 0 VN Praktijkverpleegkundigen 0 Praktijkondersteuners (Amersfoort) www.venvn.nl 0 0 Organiseert of weet u interessante bijen nascholingen, mail uw tip dan naar de redactie via Sylvia de Bruijn: 19 Het Palliatieve Zorg Congres; Van goede zorg naar optimaal comfort (Eindhoven) www.nursingcongressen.nl 26 Congres: Medezeggenschap in de zorg (Nieuwegein) www.zorgvisiecongressen.nl 29 Congres: Zorg voor meer plezier in je werkdruk! (Ede) www.congressenmetzorg.nl 03 Dag van de Medicatieveiligheid (Ede) www.nursingcongressen.nl 05 Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4e editie (Eindhoven) www.congresburo.com 05 en 06 9e Jaarcongres V&VN VS 2017 (Arnhem) www.jaarcongresvenvnvs.nl 11 De wondere wereld van dementie (Ede) www.congressenmetzorg.nl 30 Studiedag: Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis (Ede) www.studiearena.nl 09 Rouwverwerking en stervensbegeleiding (Alkmaar) www; venvn; nl - OKTOBER NOVEMBER 03 Omgaan met complex probleemgedrag in de (ouderen) zorg 2017 (Ede) www.nursingcongressen.nl 08 Congres: Het wijkteam onder de loep (Ede) www.zorgwelzijncongressen.nl 15 Congres Vroegsignalering bij baby’s (Utrecht) www.congresburo.com 20-24 Week van de reflectie & ethiek (diverse plaatsen) www.weekvanreflectie.nl 21 en 22 Oncologiedagen 2017 (Ede) www.congressenmetzorg.nl Adri van Beelen is medisch/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B). Leiderschap ‘Als verpleegkundige zie je dag in dag uit zaken waarvan je denkt dat het beter kan. Zaken waarvan je soms denkt dat anderen dat ook weten, wat vaak niet zo blijkt te zijn. Dus als je iets wilt veranderen, moet je zelf stappen nemen, om te beginnen door je bevindingen te delen.’ Dit schrijft hoog­ leraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans in het voorwoord van het nieuwe boek Verpleegkundig leiderschap, het eerste boek over dit onderwerp. Wat Schuurmans hier­ mee onder meer zegt, is dat verpleegkundigen niet altijd hun leiderschap ten volle tot bloei brengen. Dat is een eyeopener. Immers, voor sommigen is leiderschap niet iets van henzelf maar vooral van anderen: de leiders, de managers, de afde­ lingshoofden, de coördinators. Natuurlijk is het aansturen van een verpleegafdeling ook een vorm van leiderschap, maar dat is niet precies wat Schuurmans bedoelt. Leider­ schap gaat over de zorg van iedere dag, zegt ze. En de es­ sentie daarvan is dat je je als verpleegkundige verantwoor­ delijk voelt om die zorg steeds beter te doen. Hoe? Door te kijken hoe de zorg nu gaat en vervolgens voor jezelf te formuleren hoe het morgen eigenlijk zou moeten. En het be­ denken van de stappen die je moet nemen om die nieuwe situatie te bereiken, dat is een vorm van leiderschap. Helaas zitten sommige verpleegkundigen niet altijd in een stimulerende werkomgeving, terwijl ze zo’n omgeving wel nodig hebben om leiderschapscompetenties te ontwikkelen. Een verpleegkundige die werkt in een omgeving waar lijstjes en protocollen heilig zijn, loopt sneller tegen de grenzen van haar leiderschap aan dan een verpleegkundige op een werk­ plek waar initiatief en eigen inbreng op prijs worden gesteld. Maar de Indiase wijsgeer Krishnamurti zei ooit: ‘Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.’ En volgens Albert Einstein heeft elk genie zijn grenzen. Zet daartegenover de stelling dat je vooral outside the box moet denken, en je voelt onmiddellijk het spanningsveld. Daarom is verpleegkundig leiderschap nog niet zo eenvoudig te realiseren. Je moet daar als verpleegkundige ook bij el­ kaar te rade gaan. En al doende leert men. Maar goed, uitein­ delijk zou het mooi zijn als je net als een van mijn vroegere collega’s kunt zijn. Een patiënt vroeg haar een keer: ‘Zeg, wie is hier op de afdeling eigenlijk de baas?’ En zij antwoordde niet ‘de teamleider’ of ‘de hoofdverpleegkundige’, maar ze sprak rustig: ‘Wat dacht u? Ik natuurlijk. Ik ben hier nu de leider.’ Ik vond het toen nogal aanmatigend, nu begrijp ik het beter. Die collega wist diep van binnen al dat ze, los van de organisatie, ook haar eigen leider was. Een mooie gedachte. nr. 08 - 2017 NIEUWS 07 >


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12632-017-0072-1.pdf

Bohn Stafleu Van Loghum. Leiderschap, Bijzijn XL, 2017, 7-7, DOI: 10.1007/s12632-017-0072-1