Beslissingen nemen

Tijdschrift voor Urologie, Oct 2017

dr. Henk G. van der Poel

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0189-9.pdf

Beslissingen nemen

Beslissingen nemen Henk G. van der Poel 0 0 Tijdschrift voor Urologie, Bohn Stafleu van Loghum , Houten , Nederland - De adviezen die we aan patiënten geven, komen steeds vaker niet zozeer voort uit onze eigen ervaring, maar uit nauwkeurige analyse van data die we niet altijd zelf hebben verzameld, omdat we daar eenvoudigweg niet de tijd en de middelen voor hebben. Dit heeft tot gevolg dat we ook in toenemende mate op zoek zijn naar vereenvoudiging van de besluitvorming; we willen immers de nieuwe data kunnen integreren in onze adviezen. Een voorbeeld daarvan zijn de Gleason-score en het aantal biopten met kanker. Deze zijn al jaren bepalend voor de adviezen die worden gegeven rond (locale) behandeling van prostaatkanker. Daar is nu weer een nieuwe methode aan toegevoegd. Tumoren met Gleason-score 6 in een beperkt aantal biopten, lenen zich goed voor een actief afwachtend beleid. Soms wordt ook een afwachtend beleid overwogen bij slechter gedifferentieerde tumoren. Gleason-score-7-tumoren blijken echter een twee keer hoger risico op de ontwikkeling van metastasen te hebben. Met het onderzoek uit Rotterdam, dat wordt gepresenteerd in dit nummer van het tijdschrift, hebben we een extra handvat voor het aanbieden van de behandelingsmogelijkheden aan patiënten met een matig-gedifferentieerd prostaatcarcinoom. Uit de analyse van Kweldam et al. bleek dat mannen die weliswaar een Gleason-7-prostaatcarcinoom hadden, maar geen cribriforme en intraductale groei, een even groot risico hadden op een biochemisch recidief na prostatectomie als mannen met een Gleason-6prostaatcarcinoom. Een belangrijk aspect bij de beoordeling van intraductale tumoren is het onderscheid tussen zo’n


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13629-017-0189-9.pdf

dr. Henk G. van der Poel. Beslissingen nemen, Tijdschrift voor Urologie, 2017, 1-1, DOI: 10.1007/s13629-017-0189-9