Stelling: Bemoeizorg: het doel heiligt de middelen

Denkbeeld, Oct 2017

Mag je je assertief met mensen bemoeien die zorg weigeren, wanneer zo’n interventie voor hun bestwil is? Of brengt dit iemands identiteit in gevaar?

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-017-0071-9.pdf

Stelling: Bemoeizorg: het doel heiligt de middelen

Bemoeizorg: het doel heiligt de middelen 0 Martin Smalbrugge , specialist ouderenzorg en redacteur Denkbeeld ongezond eten, slapen in een stoel in plaats van in bed, nachten wakker zijn: mag het alstublieft als ik dement ben? Mijn omgeving zou dan de neiging kunnen hebben de regie van mij over te nemen, 'voor mijn bestwil'. Maar wie bepaalt dan voor mij wat mijn bestwil is? Ik ontken niet dat er uiteindelijk schrijnende situaties kunnen ontstaan, 'mensonwaardige' situaties zelfs in gevallen waar mensen helemaal geen greep meer op hun leven hebben. Maar ik betwijfel sterk of 'bemoeizorg' van externe professionals daar de oplossing voor is. Voor de ander invullen wat voor hem of haar goed is, kan de eigen identiteit van de mens in gevaar brengen. Bovendien deugt de term niet: zorg impliceert bemoeienis, maar met bemoeizorg bedoelen we opgedrongen zorg. Ik pleit ervoor om altijd zorg te verlenen in overleg met degene die deze zorg krijgt. Ontstaan er als 'mensonwaardig' gevoelde of onveilige situaties omdat mensen geen zorg wensen, dan is het mogelijk iemand te dwingen. Maar daarvoor moet dan gehandeld worden binnen het kader van regelgeving die waarborgt dat die dwang zorgvuldig en proportioneel wordt toegepast. Bemoeizorg? Noem het beestje gewoon bij de naam: dwang. - Msen bemoeien die zorg weiag je je assertief met mengeren, wanneer zo’n interventie voor hun bestwil is? Of brengt dit iemands identiteit in gevaar? PRO Als mensen zorgverlening mijden, zijn er vaak professionals, vrienden en kennissen die toch graag hulp zouden willen bieden, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Zorgverleners die getraind zijn in bemoeizorg, weten dat wel. Door hun ongebruikelijke werkwijze slagen zij er dikwijls in contact te krijgen met moeilijk benaderbare clienten met bijvoorbeeld dementie en kunnen zij hen de weg wijzen naar een stabieler en leefbaar bestaan. De term bemoeizorg dekt daarbij de lading: hulpverleners mengen zich assertief maar met respect in het leven van de cliënt. Van tevoren toestemming vragen is geen optie: het gaat immers om mensen die geen zorg willen. Maar veel cliënten met dementie ‘kunnen het niet willen’ doordat zij geen of slechts een beperkt ziekteinzicht hebben. Oftewel: dat ze geen zorg, geen dagbesteding willen, is geen weloverwogen ‘nee’. Door hun aandoening is het voor hen niet mogelijk die wél te willen. Om deze mensen te helpen met die beperking om te gaan, hebben ze onze bemoeizorg nodig. Bemoeizorg kan ook nodig zijn als er door zelfverwaarlozing, verwaarlozing Ellen de Jong, casemanager dementie, Geriant


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12428-017-0071-9.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Stelling: Bemoeizorg: het doel heiligt de middelen, Denkbeeld, 2017, 12-12, DOI: 10.1007/s12428-017-0071-9