Cortex

Sociaal Bestek, Oct 2017

Het bericht sloeg natuurlijk in als een bom. Uitkeringsgerechtigden maken drie keer zoveel gebruik van psychische zorg als werkenden.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41196-017-0100-5.pdf

Cortex

0921-5344 Cortex GA Houten Redactieassistent Nicoline Kramer T 0 E 0 Coördinatie Tea Keijl 0 Tekstbureau Zonder H E 0 0 Advertenties Cross Media Nederland B.V. T 010 - 742 10 20 E Noot 1 Psychische klachten en arbeidsmarkt, M. Einerhand, B. Ravensteijn. ESB 12 oktober 2017 - Abonnementen Sociaal Bestek verschijnt 6x keer per jaar. Abonnementsprijs: € 283 (incl. BTW). Studenten ontvangen 50% korting. Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/contact Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleuvan-loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl Het bericht sloeg natuurlijk in als een bom. Uitkeringsgerechtigden maken drie keer zoveel gebruik van psychische zorg als werkenden. Mijn eerste reactie: ja, logisch, in de uitkering ‘zitten’ is een stressfactor van jewelste. Overigens ook voor helpers bij formulieren, zoals ik. Daarnet ben ik wederom behoorlijk de weg kwijt geraakt op Werk.nl. Geen mens die je kunt spreken. En iemand aanmelden voor een uitkering is dan nog maar het begin van de bureaucratische ellende. Maar misschien kun je het ook positief zien: de consulenten hebben oog voor de psychische nood van cliënten en weten ze naar de juiste hulp toe te leiden. Zeker gemeenten, die daarvoor nu spin in het web zijn. Er staat meer wetenswaardigs in het artikel.1 Bijvoorbeeld dat psychische problemen de belangrijkste oorzaak zijn van uitval uit de arbeidsmarkt. Ja, denk je dan: werken is voor velen een stressvolle zaak. Zeker voor flexwerkers en voor mensen die er na twee jaar tijdelijk contract weer uitgegooid worden, met dank aan de wet Asscher. Tel bij dit alles nog op het onaanvaardbaar grote verschil in levensverwachting van tenminste zes jaar, tussen mensen met een hoog en mensen met een laag opleidingsniveau. De onderzoekers doen geen uitspraak over causaliteit: dat een laag inkomen kan leiden tot psychische problemen, en andersom. Maar het is wel aannemelijk. Armoede en stress eisen immers een deel van het denkvermogen op, waardoor er minder over is om uit die situatie te komen. Daarmee zijn we aanbeland bij de hersenwetenschappen die zich in een groeiende populariteit mogen verheugen. Bij pubers is de prefrontale cortex niet volgroeid, dus laat ze aanklooien. Medewerkers van universiteiten pleiten voor twee jaar puberen voor studenten, want hun cortex is ook nog niet je dat. Bij die van Vindicat is misschien de amygdala klein uitgevallen. Professor Buikhuisen werd voor dit soort wetenschap veertig jaar geleden nog van de universiteit verbannen: te weinig oog voor omgevingsfactoren. Nu deze herseninzichten doordringen in het sociaal domein, is het zaak je niet te verliezen in die cortex en achterkwab, meetinstrumenten en computerprogramma’s. Luister naar de cliënt, zijn persoonlijke verhaal, zijn narratief. Vertrek van daaruit op zoek naar de oplossing. Elimineer de stressoren: ‘het systeem’, de formulieren, die ondoorgrondelijk regels en idiote computerprogramma’s met voorgeprogrammeerde antwoorden en opdrachten. Blijf alert, lees deze Sociaal Bestek.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41196-017-0100-5.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Cortex, Sociaal Bestek, 2017, 2-2, DOI: 10.1007/s41196-017-0100-5