Verwarrend

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, Oct 2017

‘Goedemorgen majesteit.’ Met een lach open ik de gordijnen en ik zie mevrouw Rosa zich nog eens lekker uitrekken. ‘Goedemorgen’, antwoordt mevrouw Rosa.‘Ik heb eens nagedacht, ik benoem je maar tot jonkvrouw. Jij helpt mij altijd zo goed.’

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-017-0111-9.pdf

Verwarrend

TvV / oktober 'Goedemorgen majesteit.' Met een lach open ik de gordijnen en ik zie mevrouw Rosa zich nog eens lekker uitrekken. 'Goedemorgen', antwoordt mevrouw Rosa.'Ik heb eens nagedacht, ik benoem je maar tot jonkvrouw. Jij helpt mij altijd zo goed.' Met gemengde gevoelens kijk ik naar mevrouw Rosa. Ze heeft een delier. En als er iets is wat ik moeilijk vind in de zorg, dan is het een delier. Ik vind het lastig om te zien dat een bewoner plotseling ernstig verward raakt, ik moet ervoor waken om geen medelijden te krijgen. Mevrouw Rosa is onlangs gestart met opiaten tegen ernstige pijn. Helaas krijgt ze dit delier er nu dus bij. Ze heeft geen goed beeld meer van de werkelijkheid en ze hallucineert. Gelukkig wordt ze behandeld met medicijnen en geeft de psycholoog omgangsadvies. En dat kan ik wel gebruiken; de psycholoog moet onderhand dol worden van de regelmatige e-mails die zij van mij krijgt om advies te vragen. Zo is er nu met de psycholoog afgesproken dat we meegaan in de belevingswereld waar mevrouw in zit.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-017-0111-9.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Verwarrend, TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, 2017, 27-27, DOI: 10.1007/s41183-017-0111-9