3 vragen over

Kinderopvang, Dec 2017

Wat is ervoor nodig om pedagogisch medewerkers minder handelingsverlegen te maken bij de aanpak van kindermishandeling? Oefening baart kunst, bedacht Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang. Voor haar masteropleiding Pedagogiek ontwikkelde ze daarom het spel PAKVASt, samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0198-3.pdf

3 vragen over

Wat is ervoor nodig om pedagogisch medewerkers minder handelingsverlegen te maken bij de aanpak van kindermishandeling? Oefening baart kunst, bedacht Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang. Voor haar masteropleiding Pedagogiek ontwikkelde ze daarom het spel PAKVASt, samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector. - Waarom wilde je met dit thema aan de slag? ‘Kindermishandeling zou net zo’n bespreekbaar onderwerp moeten zijn binnen de kinderopvang als de bestrijding van taalachterstanden, speelgoedkeuze of de communicatie met ouders. Toch wordt het onderwerp gemeden. Te bang om ouders ermee lastig te vallen of ze onterecht te beschuldigen. Veel van die angst komt voort uit onbekendheid met het onderwerp, denk ik. Ik wil het onderwerp uit de angstsfeer halen.’ Hoe werkt het spel PAKVASt? ‘Het spel bestaat uit twee dobbelstenen en casuïstiekkaartjes. Op de ene dobbelsteen staan vijf thema’s en een vraagteken. Dit zijn verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld en vechtscheiding. De tweede dobbelsteen heeft zes onderwerpen: kennis, professionele houding, vermoedens bespreken, voorbereiding gesprek, gesprek en nabespreken gesprek. Vervolgens biedt de kaart die bij de dobbelstenen past een specifieke casus. Pm’ers kunnen in een rollenspel met elkaar in gesprek gaan. Het spel eindigt na een bepaald aantal rondes of na een van tevoren vastgestelde tijd.’ Hoe reageren pm’ers die met het spel werken? ‘Het spel wordt nu op zes locaties van MIK getest. De eerste reacties zijn positief. Pm’ers vinden het waardevol om het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken. Met het spel kunnen pm’ers zich gesprekstechnieken eigen maken en zo vertrouwder worden met het onderwerp.’ ‘WELK BESLUIT HOOP JIJ DAT DIT NIEUWE KABINET VOOR DE KINDEROPVANG NEEMT?’ ‘Ik hoop dat het nieuwe kabinet ziet wat voor geweldige mensen in onze branche werken die samen met leerkrachten zoveel meer kunnen betekenen in de ontwikkeling van het kind. Door samenwerking met onderwijs makkelijker te maken op het gebied van wet- en regelgeving zouden we hiermee zelfs oplossingen kunnen creëren voor het leraren- en het personeelstekort in de kinderopvang.’ CISKE VAN OOSTERHOUT IS DIRECTEUR VAN DE STERREN IN UTRECHT, PROFESSIONALS IN KINDERTIJD ‘Goed dat geïnvesteerd wordt in kinderen die extra aandacht nodig hebben. Maar ook voor ‘niet-achterstandsleerlingen’ is het belangrijk dat ze in een pedagogische setting met leeftijdsgenoten terecht kunnen. Dat moet gefaciliteerd worden. Eén van de speerpunten van het regeerakkoord, namelijk integratie, kan versterkt worden door de kinderopvang meer gelijkwaardig toegankelijk te maken. Op welke manier faciliteert dit kabinet de ontwikkeling van ‘achterstandsleerlingen’ tussen de anderhalve maand en twee jaar? En die van ‘niet-achterstandsleerlingen’ tussen de anderhalve maand en vier jaar oud? Niet. Ik vind dat een gemiste kans om al voor de schoolleeftijd te investeren in integratie en burgerschap.’ SIMON HAY IS PEDAGOOG BIJ KINDEROPVANGORGANISATIE KINDERDAM IN ROTTERDAM


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0198-3.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. 3 vragen over, Kinderopvang, 2017, 7-7, DOI: 10.1007/s41189-017-0198-3