Nu even niet

Tandartspraktijk, Nov 2017

In elk nummer van TP maak ik dankbaar en met overtuiging gebruik van de gelegenheid op deze plaats een prangend knelpunt in de tandheelkunde aan de kaak te stellen, of om een statement te maken waar de lezer van TP zich hopelijk in herkennen zal.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0137-0.pdf

Nu even niet

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Nu even niet Uitgever: Lucienne Bongers 0 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 1 Redactie Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief tandarts (EPA) , Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog (NVvP), dr. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Basis vormgeving Twin Media bv; Culemborg - Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. In elk nummer van TP maak ik dankbaar en met overtuiging gebruik van de gelegenheid op deze plaats een prangend knelpunt in de tandheelkunde aan de kaak te stellen, of om een statement te maken waar de lezer van TP zich hopelijk in herkennen zal. Dat lukt me nu niet. Dat kan twee dingen betekenen: 1 Het gaat zo goed met de tandheelkunde dat alles op rolletjes loopt. 2 Er zijn soms belangrijkere zaken in het leven dan je druk maken om mond- en tandzaken. Het kan niet zo zijn dat alles in de tandheelkunde op rolletjes loopt. Dat kunt u onder meer lezen in de column in dit nummer. Dus heeft het te maken met mogelijkheid 2. Ja. Als we ons realiseren dat er soms belangrijkere zaken in het leven zijn dan mond- en tandzaken en daarmee op respectvolle wijze omgaan, worden we ook beter in ons vak. Het gaat in de tandheelkunde immers om mensen en niet alleen om de mond. Hans van Pelt


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0137-0.pdf

Hans van Pelt. Nu even niet, Tandartspraktijk, 2017, 1-1, DOI: 10.1007/s12496-017-0137-0