Puntje van pont

Kinderopvang, Nov 2017

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0187-6.pdf

Puntje van pont

ONDERZOEK: MANNEN EN VROUWEN EVEN SENSITIEF Er is een jarenlang onderzoek gaande naar onderzoek blijkt dat jongens zich minder opvang door mannen en vrouwen in de veilig hechten, zij houden meer afstand.' kinderopvang, zowel vanuit het perspec- Waarom telt de kinderopvang in ons land tief van de professional als van het kind. slechts twee procent mannen en is dit Ruben Fukkink, UVA-hoogleraar Pedago- percentage in Duitsland of Zweden vele giek, leidt het onderzoek. 'Mannen en malen hoger? 'Dat heeft niet te maken vrouwen blijken even goed te scoren op met de incidenten. Wij hebben niet meer de vaardigheden die we willen zien in de negatief nieuws gehad dan elders, maar kinderopvang: sensitiviteit en ondersteu- de discussie is in Nederland wel heel belanend zijn aan kinderen. Er is pedagogisch den. Wij schieten erg in de kramp. Het gezien dus ruimte voor man en vrouw in is overigens een probleem in de hele de Nederlandse kinderopvang, want ze West-Europese kinderopvang: waar zijn zijn even deskundig. Het niveau ligt bo- de mannen?' vendien hoog.' Bij het Nederlandse onderzoek zijn ook kinderen intensief gevolgd om te kijken of zij zich 'veilig kunnen hechten' aan de pedagogisch medewerker. Fukkink: 'Hieruit bleek dat zowel jongens als meisjes zich veilig kunnen hechten aan zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers. Dat is verrassend omdat uit internationaal Feminiseren Fukkink heeft vaker gewaarschuwd voor het 'feminiseren' van opvang en onderwijs. 'We moeten het niet problematiseren, maar de balans is verstoord. Het zou het vak verrijken als we kinderen opvoeden met mensen met masculine en feminine eigenschappen. Onderzoek toont aan KINDEROPVANG | NOVEMBER 2017 27 - dat kleuters graag begeleiders hebben met een masculine stijl. Maar dat hoeft niet per se een man te zijn. Ik zie ook vrouwen met een masculine stijl die kinderen veel ruimte bieden en zachte, meer restrictieve mannen, die achter kinderen aan rennen met: “Pas op, je kan je bezeren.”’ Maar zo langzamerhand mogen we toch wel aannemen dat mannen en vrouwen verschillende eigenschappen hebben, ruimte latend voor uitzonderingen? Fukkink: ‘Het Venus en Mars-verhaal is waar, maar toch zien we dat we dichter naar elkaar toe kruipen. In de jaren 50 werden we zo opgevoed en was dat je rol. De maatschappij is echter veranderd vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw. Mannen worden zorgzamer en vrouwen eisen meer leiderschap op. Het is aan het verschuiven. We moeten minder manvrouwdenken, maar focussen op mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.’ Mannen Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang. In De Bilt is weer een man opgepakt omdat het vermoeden bestaat (hij is nog niet veroordeeld, we blijven dus van een verdachte spreken) dat hij kinderen die aan hem waren toevertrouwd seksueel heeft misbruikt. En daarmee komt de vraag ook weer naar boven of mannen wel thuis horen in de kinderopvang. Geen makkelijke vraag, want iedereen begrijpt natuurlijk de sentimenten die er spelen. Nu is het niet zo dat alleen mannen pedofiele misdrijven plegen. Een voorbeeld: van de 16000 kinderen die de Engelse kindertelefoon belden over het misbruik waar ze slachtoffer van waren, bleek dat het in 2000 gevallen om een vrouw ging. Dat is dus in meer dan 10 procent van de gevallen. Nu zegt dat niet zoveel, maar we moeten oppassen dat we de nuance niet uit het oog verliezen. Internationale onderzoeken laten zien dat 3 procent van de pedofiele misdaden door vrouwen wordt gepleegd. We moeten dus bijvoorbeeld niet denken dat we het probleem hebben opgelost door onze kinderen alleen door vrouwen op te laten vangen. Moeten we mannen uit de kinderopvang weren? De kans dat een man pedofiele misdrijven pleegt blijft immers groter. Maar als we mannen uit de pedagogische wereld gaan verbannen, wat voor signaal geven we dan af? Want als we ze uit de kinderopvang bannen, dan natuurlijk ook uit het onderwijs en de zorg, lijkt me. Dat wordt een heel ingewikkelde weg. Wat er moet gebeuren is screening, controle en werken aan de cultuur, of het nu om mannen of vrouwen gaat. Altijd vier volwassen ogen in de groep, bijvoorbeeld. En als man nooit alleen met een kind, dus ook niet als trainer in de kleedkamer en ook niet in een behandelingstehuis op de kamer van een kind en waar anders dan ook. De norm is dat je nooit alleen met een kind bent. Mannen niet, maar vrouwen ook niet. Als dat in de cultuur zit, ook als het wat extra kost, dan blijven dit soort berichten verschrikkelijk, maar blijven we tegelijkertijd wel professionele oplossingen zoeken.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41189-017-0187-6.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Puntje van pont, Kinderopvang, 2017, 27-27, DOI: 10.1007/s41189-017-0187-6