Rinorroe door een liquorlek bij CPAP

Huisarts en wetenschap, Oct 2017

Van Uem VMR, Groot AMC. Rinorroe door een liquorlek bij CPAP. Huisarts Wet 2017;60(10):526. Bij patiënten die een CPAP-behandeling krijgen komt heldere rinorroe geregeld voor. In zeer zeldzame gevallen is de oorzaak een liquorlek. Deze diagnose moet men overwegen wanneer er sprake is van unilaterale rinorroe of een toename van de rinorroe bij de valsalvamanoeuvre of vooroverbuigen. Vanwege het risico op meningitis moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Liquorroe is eenvoudig te bevestigen door de vloeistof te testen op de aanwezigheid van bèta-2-transferrine. Deze test heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor liquorroe. Niet ieder laboratorium kan testen op bèta-2-transferrine en het advies is om vooraf te overleggen met de klinisch chemicus.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0324-0.pdf

Rinorroe door een liquorlek bij CPAP

- - - - - - - - - - Na twee weken constateert de kno-arts dat de rinorroe ge- liquorroe. Bij navraag vertelt de patiënte dat de CPAP-druk in norroe ten gevolge van een liquorlek. - huisarts verwijst mevrouw naar de spoedeisende hulp, met als Samenvatting Van Uem VMR, Groot AMC. Rinorroe door een liquorlek bij CPAP. Huisarts Wet 2017;60(10):526. Bij patiënten die een CPAP-behandeling krijgen komt heldere rinorroe geregeld voor. In zeer zeldzame gevallen is de oorzaak een liquorlek. Deze diagnose moet men overwegen wanneer er sprake is van unilaterale rinorroe of een toename van de rinorroe bij de valsalvamanoeuvre of vooroverbuigen. Vanwege het risico op meningitis moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Liquorroe is eenvoudig te bevestigen door de vloeistof te testen op de aanwezigheid van bèta-2-transferrine. Deze test heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor liquorroe. Niet ieder laboratorium kan testen op bèta-2-transferrine en het advies is om vooraf te overleggen met de klinisch chemicus. Rinorroe door een liquorlek bij CPAP Na twee weken constateert de kno-arts dat de rinorroe geliquorroe. Bij navraag vertelt de patiënte dat de CPAP-druk in norroe ten gevolge van een liquorlek. Rinorroe door liquorlek een schedeltrauma, en iatrogene schade na kno- en neurochirurgische ingrepen. Het lek kan ook spontaan ontstaan, mogelijk als gevolg van een verhoogde intracraniële druk. 3 Bij een aanhoudend liquorlek moet men de pati De prevalentie van een liquor▪ Literatuur Respiration 1999 ; 66 : 128 - 35 .


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0324-0.pdf

Vera van Uem, Anne Groot. Rinorroe door een liquorlek bij CPAP, Huisarts en wetenschap, 2017, 526-526, DOI: 10.1007/s12445-017-0324-0