Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig

Huisarts en wetenschap, Dec 2017

Steunkousen zijn effectief tegen oedeem, maar ouderen kunnen ze vaak niet zelf aantrekken. Dat heeft effect op de therapietrouw. Onderzoekers gingen na of een voetloze steunkous dit probleem kan oplossen en of deze ook nadelen heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0395-y.pdf

Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig

- Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig Steunkousen zijn effectief tegen oedeem, maar ouderen kunnen ze vaak niet zelf aantrekken. Dat heeft effect op de therapietrouw. Onderzoekers gingen na of een voetloze steunkous dit probleem kan oplossen en of deze ook nadelen heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Dit sympathieke onderzoek is gericht op een groot praktisch probleem bij steunkousen.1 steunkousen bij ouderen die dit niet zelf kunnen, is een taak LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epide1 Uw diagnose Op uw spreekuur komt een 18-jarige man die zit maar niet wil genezen. Het wondje is niet pijnlijk. a. Decubitus b. Leishmaniasis c. Ecthyma op www.henw.org. Fotoquiz december kingen, waardoor er geen conclusies kunnen worden getrokeerst meer onderzoek en/of afstemming tussen de betrokken deze ene zwaluw tot een lange, zorgeloze zomer leidt. ▪ ze waarschijnlijk meer kuitdruk dan de oude steunkous. rtssa i u h , rse k e e m u e l P r è B :t o o F Literatuur Foto’s gezocht Ziet u ook een bijzondere aandoening op het spreekuur? Denk dan graag goede en scherpe foto’s, liefst


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0395-y.pdf

Just Eekhof. Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig, Huisarts en wetenschap, 2017, 630-630, DOI: 10.1007/s12445-017-0395-y