Rectificatie

Tandartspraktijk, Dec 2017

In het novembernummer van TP wordt in het artikel ‘Ziekte van Von Willebrand’ in ‘Tabel 1 - Profylaxevoorschrift’ (pag. 52) geschreven: ‘en bij totale heupvervanging’.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0158-8.pdf

Rectificatie

X-puzzel #10 0 door Reinier Hoogeveen en Frédérique San Giorgi , ACTA, afdeling Orale Radiologie Een vrouw van 47 jaar is onder behandeling vanwege parodontale problemen. Ze heeft een cariësvrij gebit zonder restauraties. In het verleden heeft ze een orthodontische behandeling ondergaan. De 17 is afwezig en de 18 is gemesialiseerd. Er zijn gebondeerde retentiedraden aangebracht palatinaal van 12-22 en 33-43. De bloedingsindex is 52% en de plaquescore is 69%. Ze is gezond, gebruikt geen medicatie en heeft geen belastende medische anamnese: ASA 1. In het kader van de parodontale behandeling wordt een röntgenstatus gemaakt met verticale bitewings. Direct valt een afwijkend beeld op apicaal van de mesiale wortel van de 47 (zie afbeelding 1a, 1b en 1c). De 47 reageert sensibel (net als - alle andere gebitselementen) en vertoont geen klinische symptomen. Het intraorale beeld ziet u op de afbeeldingen 2a en 2b. Onze vragen aan u zijn: 1 Welke diagnose zou u stellen op basis van deze gegevens? 2 Heeft de diagnose consequenties voor de patiënt? 3 Welke overige bevindingen ziet u op de getoonde opnamen? Vergelijk uw bevindingen met die van ons (zie pagina 46). Hebben we samen alle informatie uit deze afbeeldingen gehaald? RECTIFICATIE In het novembernummer van TP wordt in het artikel ‘Ziekte van Von Willebrand’ in ‘Tabel 1 - Profylaxevoorschrift’ (pag. 52) geschreven: ‘en bij totale heupvervanging’.  TABEL 1 - PROFYLAXEVOORSCHRIFT NEDERLANDSE HARTSTICHTING Endocarditisprofylaxe is alleen geïndiceerd bij patiënten met: • Eerder doorgemaakte endocarditis. • Hartklepprothese (inclusief bioprothese, allograft en conduit). • Bepaalde aangeboren hartafwijkingen: • Onbehandelde cyanotische afwijkingen. • Met shunts/conduits behandelde cyanotische afwijkingen. • 6 maanden na volledige correctie als prothesemateriaal is gebruikt. • Restafwijking bij patch of device die endothelialisatie belemmert. Ingrepen in de mondholte waarbij endocarditisprofylaxe is geïndiceerd: • Alle behandelingen met manipulatie van de gingiva. • Alle wortelkanaalbehandelingen waarbij met het instrumentarium door het foramen apicale wordt gegaan. • Alle extracties of verwijdering van wortelresten. • Alle overige operatieve ingrepen in de mond, inclusief abcesincisie en parodontale chirurgie. • Operatieve ingrepen ten behoeve van implantaten, inclusief botankers ten behoeve van orthodontische behandeling. Redactie TP


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-017-0158-8.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Rectificatie, Tandartspraktijk, 2017, 20-20, DOI: 10.1007/s12496-017-0158-8