De impact van vergrijzing op zorgkosten

HEADline, Dec 2017

De komende decennia wordt door verschillende factoren een sterke groei van de kosten van ziekenhuiszorg verwacht. In onderstaande berekening op basis van de LBZ en demografische prognoses van het CBS tonen we de financiële impact van de vergrijzing. Deze alleen bedraagt een stijging van 11% in de periode 2016-2026.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40739-017-0061-2.pdf

De impact van vergrijzing op zorgkosten

DE IMPACT VAN VERGRIJZING OP ZORGKOSTEN 0 Egbert Nieuwenhuis , data-analist DHD De komende decennia wordt door verschillende factoren een sterke groei van de kosten van ziekenhuiszorg verwacht. In onderstaande berekening op basis van de LBZ en demografische prognoses van het CBS tonen we de financiële impact van de vergrijzing. Deze alleen bedraagt een stijging van 11% in de periode 2016-2026. - door nemen de zorgkosten toe met € 1,8 miljard (11,1%) in de periode 2016-2026. Naar verwachting is de totale stijging significant hoger door de invloed van nieuwe behandelmethoden, dure geneesmiddelen, prijseffecten en economische ontwikkelingen. Het aantal patiënten van 65 jaar of ouder neemt sterk toe. Deze groep patiënten gebruikt gemiddeld meer zorg per patiënt. HierImpact demografic op zorgkosten De bevolking groeit en vergrijst (in woners, miljoen) +4,0% -0,9% 6,9 +27,6% -0,2% ≥ 65 jaar 0t/m 64 jaar De zorgkosten** stijgen door demografische ontwikkeling met 11% (€ miljard) +11,1% =€ 1,8 miljard 0t/m 64 jaar 1,5 1,3 Specialismen (aantal) Opnameduur (dagen) De zorgkosten zijn hierdoor hoger (€ per patiënt per jaar) 1,4 1,2 5,4 3,6 ≥ 65 jaar 2.300 0t/m 64 jaar 1.400 * Bij gelijkblijvende bezoekfrequentie per leeftijdscategorie. ** kosten ziekenhuiszorg, gebaseerd op DBC-kosten 2016, exclusief prijseffecten. DHD verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en umc’s en geeft die data terug in de vorm van informatie. De stichting is opgericht door de NVZ en NFU. Meer info: www.dhd.nl Bronnen: LBZ, CBS, DHD-analyse.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40739-017-0061-2.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De impact van vergrijzing op zorgkosten, HEADline, 2017, 31-31, DOI: 10.1007/s40739-017-0061-2