Onze tandarts noemt zich orthodontist

Standby, Dec 2017

In onze praktijk werkt een tandarts die zelf beugelbehandelingen doet. Hij noemt zichzelf orthodontist en zo noemen wij hem ook. In het nieuws hoorde ik laatst dat je jezelf niet zomaar orthodontist mag noemen. Hoe zit dit precies? Door Lienke Neef met dank aan Christo Boxum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12490-017-0054-y.pdf

Onze tandarts noemt zich orthodontist

Standby nr zich orthodontist Onze tandarts noemt In onze praktijk werkt een tandarts die zelf beugelbehandelingen doet. Hij noemt zichzelf orthodontist en zo noemen wij hem ook. In het nieuws hoorde ik laatst dat je jezelf niet zomaar orthodontist mag noemen. Hoe zit dit precies? Door Lienke Neef met dank aan Christo Boxum - Vningmeester bij de NVvO (Nederlandse oor Standby legde ik deze vraag voor aan Christo Boxum, orthodontist en pen Vereniging van Orthodontisten). Orthodontist is een beschermde titel, net als advocaat of chirurg. Na de studie tandheelkunde moet je daarvoor nog een studie van vier jaar doorlopen. Daar horen examens bij die moeten worden afgelegd. Aan het einde van die twee opleidingen mag de afgestudeerde zich orthodontist noemen. De overheid houdt een speciaal register bij waar iedereen staat ingeschreven die orthodontist is. Iedere vijf jaar moet elke orthodontist opnieuw aantonen dat hij of zij nog steeds voldoende kennis heeft en vaardig is in het vak. Ook moet hij aantonen dat hij voldoende tijd heeft besteed aan het vak en voldoende patiënten heeft behandeld. Daarnaast moet hij aantonen dat hij genoeg nascholing (congressen en cursussen) heeft gedaan en als laatste moet hij werken in een praktijk die ISO-gecertificeerd is. Dit is nodig zodat de patiënten zeker weten dat ze door een kundig iemand in een goede omgeving worden behandeld. Tandartsen mogen beugelbehandelingen uitvoeren waarvan ze denken dat ze er vaardig in zijn. Er bestaan geen regels zoals hierboven beschreven voor beugeltandartsen. Het komt zeer geregeld voor dat tandartsen die beugelbehandelingen uitvoeren zich tóch orthodontist noemen. Hierdoor kunnen patiënten denken dat ze met een echte orthodontist te maken hebben zonder dat deze in het speciale register staat én het niveau van een orthodontist heeft. Dit geeft veel verwarring bij patiënten en consumenten. Het is niet omdat tandartsen allemaal slecht werk afleveren, maar omdat patiënten, bij wijze van spreken, denken dat ze naar een oogarts gaan, terwijl ze bij de opticiën terecht komen. De KNMT, ANT(Associatie Nederlandse Tandartsen ), NvVO (Nederlandse Vereniging van Orthodontisten) en de OVAP* (Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici) hebben met elkaar afgesproken dat het voor de consument duidelijk moet zijn door wie ze behandeld worden. Wanneer iemand tandarts is en hij doet beugelbehandelingen, dan mag hij zich alleen tandarts voor orthodontie noemen en niks meer wat daar op lijkt. De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) ziet toe op de regels in de zorg en mag daar op handhaven. Nu de verschillende organisaties het met elkaar eens zijn hoe een tandarts voor orthodontie zich mag noemen, gaat zij boetes uitdelen als iemand zich er niet aan houdt. Op deze manier probeert de IGZ duidelijkheid te verschaffen voor patiënten die een beugelbehandeling willen. Wil een cliënt naar een specialist, dus naar een echte orthodontist of neemt hij genoegen met een tandarts die er beugelbehandelingen bij doet. Iedereen is vrij om zelf de keuze te maken, maar hij moet wel goed en juist geïnformeerd zijn. * De OVAP is een vereniging van tandartsen met interesse voor orthodontie. De vereniging zet zich in voor het bevorderen van de orthodontie door tandartsen in de breedste zin van het woord.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12490-017-0054-y.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Onze tandarts noemt zich orthodontist, Standby, 2017, 13-13, DOI: 10.1007/s12490-017-0054-y