Nostalgie

Bijzijn XL, Dec 2017

Op dit moment heb je een historische Bijzijn XL in handen, te weten: het allerlaatste nummer. Het blad bevindt zich in een cruciale fase van zijn bestaan. Het stopt weliswaar, maar niet echt. Het gaat verder, maar niet in deze vorm. Hoe zit dat? Eerst even een korte terugblik.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12632-017-0092-x.pdf

Nostalgie

0 Organiseert of weet u interessante bijen nascholingen, mail uw tip dan naar de redactie via Sylvia de Bruijn: 1 Het Palliatieve Zorg Congres , Ede 13 Congres: Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking; Signaleren, communiceren en activeren (Amersfoort) www.medilex.nl 14 Het Wondzorg Congres 2017; Verbeter jouw expertise op het gebied van wondzorg (Dordrecht) www.nursingcongressen.nl 15 Congres: Zorg rondom niet-aangeboren hersenletsel (Ede) www.congressenmetzorg.nl 24 Niet -aangeboren hersenletsel congres 2018 (Ede) www.nursing.nl 27 7e Verpleegkundig Symposium (Arnhem) www.hematologiecongres.nl 29 Congres: Zorg rond de pasgeborene (Ede) www.scem.nl 30 5e Landelijke studiedag Kwaliteit en Organisatie van Oncologische Zorg (Utrecht) www.leidscongresbureau.nl 31 Congres: Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren (Driebergen-Zeist) www.medilex.nl 06 Congres: Spreken is zilver, zwijgen is fout; Teamklimaat en (wan)gedrag bespreekbaar maken voor verpleegkundigen en begeleiders (Zeist) www.medilex.nl 08 en 09 Geriatriedagen 2018 ('s-Hertogenbosch) www.geriatriedagen.nl 16 Nationale Diabetes Dag (Amersfoort) www.nationalediabetesdag.nl 20 Dag van de medicatieveiligheid; Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te verminderen (Ede) www.nursing.nl 22 Jaarlijks verpleegkundig symposium Travel Medicine (later bekend) www.healtheducation.nl - JANUARI FEBRUARI MAART Adri van Beelen is medisch/verpleegkundig journalist bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Hij was algemeen verpleegkundige (A) en psychiatrisch verpleegkundige (B). Nostalgie Op dit moment heb je een historische Bijzijn XL in handen, te weten: het allerlaatste nummer. Het blad bevindt zich in een cruciale fase van zijn bestaan. Het stopt weliswaar, maar niet echt. Het gaat verder, maar niet in deze vorm. Hoe zit dat? Eerst even een korte terugblik. Bijzijn XL is in een ver verleden (we spreken over 1987) begonnen als Verpleegkunde nieuws, een krant-achtig (newsy) tweewekelijks tijdschrift dat voor die tijd tamelijk vernieuwend en spraakmakend was. Het abonneebestand liep behoorlijk op, en zelfs toen het blad van een gratis op een betaald abonnement overging, bleven er veel verpleegkundigen en verzorgenden geabonneerd. In de loop der jaren verschenen er verschillende bijlagen en veranderde het een keer van naam: VPN. Gewoon een afkorting natuurlijk, maar toch. In het nieuwe millennium werd de koers gewijzigd en ging het blad als Bijzijn verder. Een naam met een dubbele betekenis. Bijzijn in de betekenis van ‘dicht bij de patiënt’, en in de betekenis van ‘up-to-date zijn’. Er kwamen verschillende edities: ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Enkele jaren later kreeg het blad een duidelijk educatief karakter en de nieuwe naam werd Bijzijn e(X)tra (L)earning. Een naam die ook gekozen werd met het oog op de toenemende belangstelling voor e-learning. Dat bleek een goede formule, want het blad heeft zijn bestaansrecht inmiddels wel bewezen. Al tijdens het bestaan van Verpleegkunde nieuws werd in de jaren negentig Nursing gelanceerd. Ook dit blad werd al snel een groot succes. Nursing timmerde hard aan de weg met het magazine, een eigen website en congresaanbod. Ook werden de eerste stappen gezet op het terrein van online nascholing: de Nursing Challenge werd in het leven geroepen. Toen beide bladen, Nursing en Bijzijn XL, samen in dezelfde uitgeverij terechtkwamen, groeide al snel het idee voor samenwerking. Beide krachten zouden worden verenigd: het sterke merk Nursing (met Nursing Challenge) en het educatief krachtige Bijzijn XL gaan samen verder. Nursing blijft gewoon Nursing, maar het blad krijgt dankzij de toevoeging van Bijzijn XL een nog steviger educatieve poot. Een samengaan dat in optima forma laat zien hoe je de krachten kunt bundelen. Één plus één is drie in dit geval. Intussen nemen we afscheid van Bijzijn XL en kijken we met een nostalgische blik naar al die voorbijgegane jaren waarin het blad een bijdrage heeft geleverd aan de verpleegkundige beroepsuitoefening. Maar die bijdrage blijven we met passie leveren vanuit de nieuwe formule. Op naar de toekomst! nr. 10 - 2017 NIEUWS 07 >


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12632-017-0092-x.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Nostalgie, Bijzijn XL, 2017, 7-7, DOI: 10.1007/s12632-017-0092-x