Een potje boos

Management Kinderopvang, Jan 2018

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41190-018-0009-3.pdf

Een potje boos

Een potje boos - Ilse Raasing is directeur van Stichting Kinderopvang Waterland. Zij is een energieke, mensgerichte manager die meer dan 35 jaar ervaring in de kinderopvang combineert met een altijd frisse blik. Ze is jarenlang actief geweest in de politiek en nog steeds betrokken. Daarnaast zit ze in adviesgroepen en ligt haar passie bij muziek maken. Ze treedt regelmatig als zangeres op met haar gitarist. Ik kan er niks aan doen, en ik kan het ook voller en voller wordt. Ik ga niet schuiven niet anders opschrijven dan ik nu doe. van het een naar het ander, ik schrijf alles Als ik boos ben dan komen de letters ge- dubbel op wat de GGD-inspecteur wil lewoon zoals ik ze in mijn hoofd heb en zen én meer! plak ik ze op het witte scherm. Ik zeg het De drie-uursregeling; ik moest hem alook altijd tegen de pedagogisch mede- leen al drie keer doorlezen om het te bewerkers: boos zijn is goed, het is een grijpen. Maar deze regeling is volslagen emotie en emoties mogen er altijd zijn! onmogelijk. Alhoewel, dat is onzin naOndertussen zijn wij volwassenen natuur- tuurlijk. Wanneer ik ‘gewoon’ mijn medelijk verschrikkelijk aangepast in het uiten werkers langer laat werken of minder van onze emoties. Maar vandaag had ik pauze geef en de ouders meer laat betagraag iemand ongeremd door elkaar wil- len, vallen we keurig binnen de wet. Ik len schudden. Ja, inderdaad, ik ben heel kan ook meer parttimers aannemen, ieboos! Zo boos zelfs dat mijn burgemees- dereen lange halve dagen laten werken, ter me ’s avonds laat een berichtje stuur- maar dan kom ik natuurlijk in de problede met: ‘Gaat het weer een beetje, boze men met de andere onuitvoerbare maatvrouw? Ik lees je berichtjes op Twitter.’ regel in de wet: het vaste-gezichtencriteEn wat heerlijk dat je dan de kans hebt rium. Vanaf 1 januari 2018 mag geen om een eigen column te mogen schrij- medewerker meer zwanger worden, ziek ven. Met alle gevolgen van dien, want worden of flauwvallen, want – zo stond niet iedereen zal mijn mening delen. Ik er in het stuk van de BK op 19 decemwerk in de kinderopvang, al 36 jaar lang, ber – dan krijg je gewoon een boete! en heb heel wat veranderingen moeten Nog niemand heeft zijn nek durven uitdoorvoeren. Ik was niet altijd blij met de steken om met duidelijke cijfers te koaanpassingen, veranderingen, nieuwe men over de kosten die de IKK met zich wetten en regels, maar nu gaan ‘ze’ echt meebrengt. Maar als wij iedere dag ons te ver met die idiote doorgeslagen regels personeel één uur extra moeten laten en wetten rond IKK. werken om te voldoen aan de wet dan is Ik hoor het ze nog zo zeggen tijdens een het duidelijk dat de kosten omhoog van de IKK-congressen: de regels wor- schieten! En dan heb ik het alleen nog den een stuk minder, ze zijn beter uit- maar over de gevolgen van de drie-uursvoerbaar en inzichtelijk. Nou, aan me regeling en het vaste-gezichtencriterium. hoela! Hoe langer ik ermee bezig ben, Ik begrijp niet waarom onze branche niet hoe erger het wordt. Maar … ik mag wat in actie komt, waarom wij geen actie regeltjes uit het pedagogisch beleid voeren! Kom op, dit is toch te zot voor schrappen, die komen namelijk in het woorden? Als onderwijs kan staken, dan Veiligheids- & Gezondheidsbeleid. Dat staken wij toch ook? Te hoge werkdruk kost toch opnieuw extra handelingen? Ik hebben wij ook. Maar het gaat me vooral schrap niets! Ik laat het lekker staan zo- om de aanslag op onze prachtige dat mijn pedagogisch beleid alleen maar branche, de kinderopvang! ‘Als onderwijs kan staken, dan staken wij toch ook?’


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41190-018-0009-3.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Een potje boos, Management Kinderopvang, 2018, 53-53, DOI: 10.1007/s41190-018-0009-3