Controlekramp of innoveren?

Tandartspraktijk, Feb 2018

Hans van Pelt

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0001-x.pdf

Controlekramp of innoveren?

Bohn Stafleu van Loghum 0167-1685 Controlekramp of innoveren? 0 Greet Houweling (destijds student HVK , Hogere Veiligheidskunde). De 1 Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 2 Redactie Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief tandarts (EPA) , Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog (NVvP), dr. Nynke Tymstra, tandarts 3 Dr. Hans van Pelt , hoofdredacteur TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. Basis vormgeving Twin Media bv; Culemborg - Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-vanloghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl In januari kwam via WhatsApp een digitale column voorbij met de titel ‘BIG Groentesoep’. Deze bleek in november 2015 te zijn geschreven door column sloeg aan. Dat bleek uit het tempo waarin deze werd rondgestuurd door enthousiaste collega’s en die deze vaak van commentaar voorzagen, zoals: ‘Prachtig treffende schets van de situatie. Noch kwaliteit noch smaak noch oordeel van gebruiker tellen.’ Voor degene die de digitale column gemist hebben staat deze in analoge vorm op pagina 29 van dit nummer. In dezelfde maand verscheen het blad Medisch Ondernemen met een ‘INNOVATIESPECIAL’, waarin allerlei kanttekeningen werden geplaatst bij de randvoorwaarden. In dezelfde maand moest ik voor het UMCG een ‘Prospectieve risicoanalyse voor medische hulpmiddelen’ maken, wat niet eenvoudig bleek te zijn, want ik had een handleiding van 15 pagina’s nodig om dit klusje in mijn vakantiedagen te klaren. Het gaat om een apparaat met een CE-markering, dat dus in Europa op de markt gebracht mag worden. Het betreft een druksensor waarmee overbelasting kan worden gemeten, waardoor het aantal endodontische behandelingen dat ten onrechte gestart wordt kan worden verminderd, kronen op implantaten minder snel kapotgaan en overbelasting van implantaten kan worden gereduceerd. Met onze ‘gouden standard’ arti-shimstock en articulatiepapier kunnen we dat niet. Automatismen stellen we blijkbaar niet zo gemakkelijk ter discussie. Dit soort innovaties zijn ontwikkeld door studenten en ingenieurs van technische universiteiten voor niet-tandheelkundige doeleinden. Zij blijken de tandheelkunde vaak ver vooruit te zijn. In de ‘INNOVATIESPECIAL’ staat dat ons zeer binnenkort een digitale tsunami te wachten staat: het omslagmoment waarop alles anders en beter gaat worden. ber 2015. Ik vraag me af of we daar klaar voor zijn. Ook vraag ik me af of degene die ons moet inspireren om hiervoor enthousiast te worden (de overheid dus) inmiddels iets heeft geleerd van gepubliceerde columns als die uit novem Volgens mij is er nog steeds veel controlekramp (angst?) en is het daardoor nog steeds een soepzootje als het om deregulering (vertrouwen?) gaat. Mijn wens en die van vele collegae voor 2018 zou in vervulling gaan als we meer ruimte krijgen om betere zorg te verlenen met technieken die kosten kunnen besparen.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0001-x.pdf

Hans van Pelt. Controlekramp of innoveren?, Tandartspraktijk, 2018, 2-2, DOI: 10.1007/s12496-018-0001-x