Rare plek, of toch niet?

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, Jan 2018

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-018-0012-6.pdf

Rare plek, of toch niet?

Bohn Stafleu van Loghum 0921-5832 Redactieraad: Joyce Bleeker, Sandra Fortuin, Esther Kerkhoven, Sietske Posthuma, en John Thobokholt 0 Redactie Alexia Hageman, algemeen hoofdredacteur Verpleging & Verzorging Adri van Beelen , hoofdredacteur Rhijja Jansen, chef redactie Herman Keppy, eindredacteur Abonnementen TvV verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijzen: per jaar, incl. btw: TvV (printmagazine + digitaal magazine + online archief) € 93,00 / studenten € 46,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit dat je het abonnement uit hoofde van jouw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij je de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Voorwaarden Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossier nummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Standaard publicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohnstafleu-van-loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl Rare plek, of toch niet? Heb jij dat nou ook weleens, dat je je afvraagt waarom mensen iets op een bepaalde manier doen? In mijn woning is een meneer die vanaf dag één dat hij bij ons woont ontzettend gesteld is op zijn scheerapparaat. En als het even uit het zicht is dan zoekt meneer bed, onder zijn hoofdkussen. net zolang tot het apparaat weer tevoorschijn komt. Vaak ligt het in Op een dag loop ik na mijn dienst door de passage van De Hogeweyk en raak ik in gesprek met de familie van deze meneer. Zijn oudere broer vertelt een anekdote uit hun jonge jaren. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam het elektrische scheerapparaat op de markt; de oudste broer had zich er – voor die tijd voor veel geld – een aangeschaft. Voor zijn vader en zijn jongere broer (de bewoner van onze woning) zat de aanschaf er niet in, zij schoren zich nog met zeep en mes. Maar zij gebruikten voor het gemak weleens het elektrische scheerapparaat en legden het dan terug zonder het schoon te maken – dit tot grote ergernis van de oudste. Deze besloot om zijn scheerapparaat te verstoppen. Later vroeg de jongere broer: ‘Zeg, mag ik je scheerapparaat nog even lenen, en waar ligt het nu?’ ‘Als je het schoonmaakt, dan mag het’, zei de oudste en vervolgde: ‘Het ligt onder mijn hoofdkussen in mijn bed.’ ‘Aah, nu begrijp ik de plek onder het hoofdkussen’, zei ik. Toen de oudste broer mijn ervaring had gehoord, sprongen tranen van ontroering in zijn ogen. Hoe fijn is het om zulke dingen met elkaar te delen en om te begrijpen waar gewoontes vandaan komen! Of is dit een indrukwekkende herinnering die tot een ritueel is geworden? Veel werkplezier, en ga maar vaak in gesprek met familie! Esther Kerkhoven werkt als verzorgende ig in De Hogeweyk


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-018-0012-6.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Rare plek, of toch niet?, TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, 2018, 35-35, DOI: 10.1007/s41183-018-0012-6