Advies gevraagd

Tandartspraktijk, Feb 2018

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0017-2.pdf

Advies gevraagd

ADVIES GEVRAAGD! - Deze patiënt (een vrouw van 37 jaar) wordt verwezen voor consult en eventuele behandeling 11. Dit element is in 2003 endodontisch behandeld (afbeelding 1a-c) en voorzien van een opbouw met glasvezelstift waarna een kroon is gemaakt. In 2017 bleek dat de tand loszat. Bij inspectie van het element bleek de glasvezel gebroken en aan de buccale kant van het element was een stuk van de radix verdwenen (afbeelding 2). In overleg is de kroon met glasionomeercement opnieuw bevestigd. Te verwachten is echter dat de kroon op korte termijn weer loskomt. Onze vragen aan u zijn: 1 Is de wortel nog geschikt om een nieuwe opbouwkroon te maken? 2 Wat zijn de mogelijkheden als dat niet het geval is? De financiële middelen van de patiënt zijn op korte termijn beperkt. Deze casus zal in het komende aprilnummer worden toegelicht. Geef uw visie s.v.p. uiterlijk 15 maart. Alvast hartelijk dank voor uw interactieve deelname. Afb. 1a Solo-opname (2003) van endodontisch behandelde 11. Afb. 1b Solo-opname passen glasvezelstift (2003). Afb. 1c Solo-opname van gecementeerde kroon (2003). Afb. 2 Frontopname van radix na loskomen kroon in 2017. Bent u al lid van onze LinkedIn groep? Onze LinkedIn groep TandartsPraktijk Intercollegiaal Online is het overleg platform voor de tandarts algemeen practicus. Word lid, overleg met collega tandartsen en discussieer mee!


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-018-0017-2.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Advies gevraagd, Tandartspraktijk, 2018, 54-54, DOI: 10.1007/s12496-018-0017-2