Ga de strijd aan met administratie

Skipr, Jan 2018

Zorgprofessionals besteden 40 procent van hun tijd aan administratie. De minister vraagt schrap- en verbetervoorstellen. Professionals moeten de rode pen pakken.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-018-0005-z.pdf

Ga de strijd aan met administratie

Ga de strijd aan met administratie - Gastschrijver Thomas Bakker (30) was lid van de denktank (Ont)Regel de Zorg. D(Ont)Regel de Zorg onderzoek gedaan naar de administraDe afgelopen 3,5 maand heb ik als lid van de Denktank tieve lasten van zorgprofessionals. Een paar weken geleden kreeg ik de eerste resultaten van ons onderzoek onder ogen: 40 procent van de werktijd gaat op aan administratie. In eerste instantie was ik geschrokken omdat ik twijfelde of onze resultaten wel klopten. Hadden we misschien iets fout gedaan? Dat was niet het geval en daar schrok ik eigenlijk nog meer van. In een vijfdaagse werkweek is een zorgprofessionals twee dagen kwijt aan administratie. Voordat ik lid werd van de denktank was de zorgsector mij betrekkelijk onbekend. In de krant las ik wel dat er in de zorg geklaagd werd over te veel administratie. Als buitenstaander dacht ik dan: ‘Het zal wel meevallen, een beetje zeuren hoort bij onze volksaard’. Daar denk ik inmiddels anders over. De klachten zijn wat mij betreft zonder meer terecht. Het is hoog tijd dat er iets verandert. Zorgprofessionals halen namelijk geen voldoening uit administratie en patiënten worden niet beter door het zetten van een vinkje. Er is bovendien een derde, te weinig gehoorde, reden om administratie aan te pakken. Dat zijn de maatschappelijke kosten die het veroorzaakt. De denktank heeft berekend dat het ongeveer 117 miljoen euro oplevert aan uitgespaarde loonkosten als alle ruim 73.000 ziekenhuisverpleegkundigen iedere week een uur minder administreren. Op uitnodiging van actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA kwamen op 18 november tweehonderd zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers samen om schrapen verbetervoorstellen te doen. Aan ideeën geen gebrek. Anderhalf uur brainstormen leverde een keur aan ideeën op. Dat is hoopgevend en wrang tegelijkertijd, omdat ik me afvraag waarom die ideeën niet allang in de praktijk zijn gebracht. Uitgesproken Iedereen was het ermee eens dat zorgprofessionals minder moeten administreren. Minister Bruno Bruins was zelfs zeer uitgesproken, net als de koepelorganisaties. Ook kritischer partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars steunen de zorgprofessionals in hun wens minder te administreren. Dat desondanks de administratie van zorgprofessionals niet afneemt, ligt hoofdzakelijk aan de beperkte last die de veroorzakers van administratie ervan ondervinden. Het zijn de artsen, verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten en de andere zorgprofessionals die dag in dag uit de pijn voelen. Er gaat daarom alleen iets veranderen als zij met de vuist op tafel slaan. De denktank heeft in zogeheten ideaaltypische weekagenda’s laten zien hoeveel tijd zes verschillende beroepsgroepen in de zorg nu kwijt zijn aan administratie. Ik daag alle beroepsgroepen in de zorg uit om daar een tegenhanger van te maken. De minister wil op 1 maart 2018 bijpraten over schrap- en verbetervoorstellen. De sector moet dit verzoek aangrijpen om van zich te laten horen.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12654-018-0005-z.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Ga de strijd aan met administratie, Skipr, 2018, 25-25, DOI: 10.1007/s12654-018-0005-z