Communicatie

Pallium, Feb 2018

Annemarie den Dulk

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-018-0001-4.pdf

Communicatie

Communicatie 0 7 november 2018 − Nationaal Congres Palliatieve Zorg Het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Meer informatie: evenementen.palliactief.nl 24 -26 mei 2018 - EAPC-congres Het 10e World Research Congress of the European Association for Palliative Care. Dit jaar in Bern. Meer informatie: www.eapcnet.eu. - Verstaan is zilver, begrijpen is goud… Goede communicatie, wat is het vaak lastig in de praktijk. Vanuit je eigen belevingswereld kijk je naar de wereld om je heen en begrijp je de ander soms niet. Wanneer niet een taalbarrière, laaggeletterdheid of een haperend communicatiemiddel de schuld kan krijgen, moet je je afvragen of je wel echt de tijd en moeite hebt genomen om elkaar goed te begrijpen. Ook al deel je elkaars mening niet of bekijk je het vanuit een ander perspectief, om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen is goede communicatie van groot belang. Binnen de zorg voor dak- en thuislozen vraagt dit bijvoorbeeld extra tijd en aandacht van de zorgprofessionals. Daarover in dit nummer meer. Ten aanzien van kwaliteitsbevordering van vrijwilligers zijn goede communicatie en een passend instrumentarium van groot belang. De verantwoordelijkheid van iedere betrokkene aan het bed, om de kwetsbare cliënt zo goed mogelijk te verstaan, wordt benadrukt in het artikel over vrijwilligers en kwaliteit. Bij elkaar in de keuken kijken en echt samenwerken in een Transmuraal Palliatief Advies Team zorgen voor kortere communincatielijnen waardoor we elkaar steeds beter weten te vinden. Het opent zo nieuwe deuren tussen de eerste en tweede lijn. Ook het samen definiëren van respijt- en hospicezorg en heldere kaders en afspraken ten aanzien van het uitvoeren van palliatieve sedatie, kunnen niet zonder goede communicatie en blijven onderwerp van gesprek als het gaat om het verbeteren van palliatieve zorg. Want een belangrijk doel van palliatieve zorg is en blijft dat voor onze patiënten en naasten helder is wat ze kunnen en mogen verwachten als het laatste stukje van het leven zich aandient. Annemarie den Dulk, Specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en redactielid van Pallium 15 maart 2018 – Hoop en wanhoop in de palliatieve fase Training met informatie en concrete handvatten over ziektefasen en vooral over de eigen reactiepatronen, bedoeld voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedici. Meer informatie: www.vestalia.nl. 22 maart 2018 − De taal van beelden en symbolen Symbolische voorwerpen en beelden vertellen op eigen wijze over het geleefde leven. Hier als verpleegkundige/verzorgende oog en oor voor hebben, verdiept de communicatie en schept ruimte. Meer informatie: www.leerhuizenpalliatievezorg.nl. 28 maart 2018 – Zorg rondom het levenseinde Dit congres in Ede gaat in op: hoe breng je wensen in kaart, hoe ga je het gesprek aan, hoe betrek je familie, wat kun je doen bij doodsangst. Meer informatie: www.congressenmetzorg.nl. 17 mei 2018 − Intuïtie, wijsheid of wetenschap? De Radboudumc Health Academy organiseert voor de tiende maal de scholing palliatieve zorg met o.a. aandacht voor hoop, het kwaliteitskader, pijnmetingen, levenstestament en acp. Meer informatie: http://www.radboudumc.nl/pzorg2018. 26 april 2018 – Kwaliteitskader palliatieve zorg Tijdens dit congres wordt ingegaan op de implementatie van het Kwaliteitskader: van papier naar praktijk. De organisatie is in handen van Palliactief en IKNL. Meer informatie: www.palliactief.nl. Wat verwacht je van het boek? En heb je aspiratie om meer te schrijven? “Longarts is mijn vak en inmiddels heb ik alle thema’s die ik voor ogen had beschreven. Met de komst van de bundel wil ik tijdelijk stoppen met schrijven. Het boek wil ik gebruiken als een opstap om mijn boodschap verder uit te dragen.” In de titelcolumn Slotcouplet schrijf je over een jonge man voor wie het ziekenhuis alles in werking zet zodat hij nog met zijn vriendin kan trouwen voordat hij overlijdt. Een prachtig voorbeeld van goede palliatieve zorg. “Zeker, maar op grote schaal zijn we er nog lang niet. Met name in de tweede lijn ontbreekt het aan aandacht voor existentieel lijden en dat is een groot gemis. Het gaat bijna alleen nog over chemotherapie, terwijl ik het belangrijk vind dat de hele mens wordt behandeld. Zijn alle behoeften en wensen goed in kaart gebracht? Is er existentieel lijden? Bij verdenking op complexe existentiële problematiek verwijs ik door naar een geestelijk verzorger, want pallatieve zorg is teamwork.” Hoe valt daar een omslag in te realiseren? “In de opleidingen wordt maar een paar uur aandacht besteed aan palliatieve zorg, terwijl ik nu de helft van mijn werktijd daarmee bezig ben. Coassistenten stellen terecht de vraag waarom ze alleen maar worden opgeleid om te genezen in plaats van te verlichten. Ik zou graag met een faculteit meedenken over de invulling hiervan in het curriculum. Pas als we het onvermijdelijke accepteren, kunnen we het vermijdelijke voorkomen.”


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-018-0001-4.pdf

Annemarie den Dulk. Communicatie, Pallium, 2018, 4-4, DOI: 10.1007/s12479-018-0001-4