Symposium afscheid Frans Baar

Pallium, Apr 2018

Adriaan Visser

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-018-0028-6.pdf

Symposium afscheid Frans Baar

Symposium afscheid Frans Baar Aan alles komt een einde; dat is erg toepasselijk voor de palliatieve zorg. Dat was echter niet het thema voor het symposium ter ere van het afscheid van palliatief pionier Frans 2 3 - Baar in de Kunsthal in Rotterdam; hij gaat met pensioen. Door dr. Adriaan Visser (gezondheidszorg­ psycholoog, eigenaar PRO­ health.org) Het symposium met als titel ‘Leren van gister voor morgen’ ging over verleden, heden en toekomst van de palliatieve zorg in Rotterdam. Diverse mensen kwamen aan het woord om vanuit verschillende oogpunten te werken aan een domeinoverstijgend plan voor de palliatieve zorg in de regio Rotterdam. Het symposium begon mooi met een schets door Janet van Kempen (adviseur bij Laurens) over de prachtige moeder-kindzorg in Nederland, met aandacht voor alles wat belangrijk is: vanaf de conceptie, de zorg tijdens de zwangerschap, de rol van de vroedvrouwen, regelmatig een consult, de artsen in klinieken als het nodig is, en alle nazorg, etc. Als dat nu eens zo zou kunnen worden in de palliatieve zorg... De vergelijking gaat niet helemaal op, maar het zette wel de toon: als we dit alles voor de moeder-kindzorg kunnen regelen, dan moet dat toch ook kunnen voor de palliatieve zorg? Filosofisch betoog Hoogleraar Carlo Leget, de enige wetenschapper die middag, hield een prachtig filosofische betoog over het verband tussen feiten, beleving en betekenis in de palliatieve zorg. De natuurwetenschappelijke denkwijze in de gezondheidszorg staat aandacht voor betekenisgeving in de weg, gaf Leget aan. Feiten en beleving zijn twee werelden die beide de betekenis van de palliatieve zorg dienen te sturen. Ook ontstaat er aldus een spanning tussen wat er feitelijk bereikt is en hoe dat beleefd wordt. Vanuit datzelfde perspectief gaf Manon Boddaert, arts/consulent palliatieve zorg, een overzicht van reflecties en aanbevelingen. Ze deed dit vanuit het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Ze liep het kader langs en stelde een positieve diagnose: er is een knelpuntenanalyse, het is duidelijk welke obstakels er nog liggen, de situatie in ziekenhuizen is in kaart gebracht, de financiering wordt ontwikkeld en meetinstrumenten zijn beschikbaar. Haar conclusie was: we weten nu wat we willen en we moeten aan de slag om het te realiseren. Tijd voor implementatie dus. Hoe verder? Er werd op het symposium veel gesproken vanuit de palliatieve zorg over de palliatieve zorg. Dat levert een vertekend beeld op: het zegt vaak meer over de spreker dan over het onderwerp. Dat was niet het geval met de bijdrage van Joost Schrijnen, stedenbouwkundige en voormalig directeur Stadsontwikkeling Rotterdam. Hij sprak over ‘Hoe verder?’ Indrukwekkend dat hij die vraag als buitenstaander durfde op te pakken. Hij schetste een boeiend beeld van het ingewikkelde proces van de stadsbouw, met veel verschillende belangen en wensen. Er is geen ingewikkelder proces dan het beheren van een grote stad, vond hij. Hij had het Kwaliteitskader palliatieve zorg gelezen en was onder de indruk van de vele plannen die hem goed onderbouwd leken. Maar hij stelde ook kritische vragen: hoe moeten al die plannen geïmplementeerd worden? Dat was volgens hem nog lang niet duidelijk. Ook interessant vond hij de vraag: wie is eigenaar van die oplossingen? In de bouw een levensgroot punt. Maar dat geldt ook voor de palliatieve zorg. Schrijnen schetste de sterke invloed van hiërarchieën: wie heeft de doorslaggevende macht? Toegepast op de bouw van de palliatieve zorg: zijn dat artsen, verpleegkundigen, bestuurders of is het de overheid? Wezenlijke vragen, waarover nog lange tijd in de palliatieve zorg gesproken zal worden. Dr. Adriaan Visser is gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar van PRO-health.org. Frans Baar Frans Baar was jarenlang specialist ouderen­ geneeskunde en directeur van Antonius IJsselmonde. Daarnaast was hij sinds de oprichting in 2004 directeur van Leerhuizen Palliatieve Zorg. Frans leverde als pionier tientallen jaren een leidende bijdrage aan de verbetering van de palliatieve zorg door vormgeving van de organisatie daarvan zoals o.a. het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken, verbeterings­ projecten en onderwijs.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-018-0028-6.pdf

Adriaan Visser. Symposium afscheid Frans Baar, Pallium, 2018, 23-23, DOI: 10.1007/s12479-018-0028-6