Valpreventie op hakjes

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, Mar 2018

Samenvatting Het is een rustige middag op de woongroep. Mevrouw Houben, een chique Limburgse dame, loopt rond op de woning. Ze geeft de plantjes water met behulp van haar drinkglas dat ze keer op keer vult bij de kraan.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-018-0032-2.pdf

Valpreventie op hakjes

TvV / april Valpreventie op hakjes Het is een rustige middag op de woongroep. Mevrouw Houben, een chique Limburgse dame, loopt rond op de woning. Ze geeft de plantjes water met behulp van haar drinkglas dat ze keer op keer vult bij de kraan. Het gevulde glas zet ze op haar rollator en zo gaat ze van plantje naar plantje. Het parmantige getik van haar gehakte schoenen vult de ruimte. Bij ieder plantje dat ze water geeft, hoor ik haar zacht mompelen. 'Praat u tegen de plantjes mevrouw Houben?' mevrouw Houben knikt. 'Daar groeien ze goed van, zuster.' Mevrouw Houben gaat onverstoorbaar verder met haar klusje en ik richt mij op de rapportage. Ineens hoor ik een doffe klap. Dan is het een paar seconden stil en volgt er gekreun. Ik weet niet hoe snel ik van mijn stoel moet opstaan. Vanuit de woonkamer zie ik twee benen met hakschoenen de gang in steken. Haar hoofd ligt in een plasje bloed, haar opgestoken witte haar kleurt snel rood. 'Mevrouw Houben, hoort u mij, heeft u pijn?' Ze kreunt. Ik bel een collega voor hulp. Binnen twee tellen staat collega Anna bij mij en samen controleren we mevrouw Houben op letsel. Wanneer we zachtjes aan haar schouders en nek voelen, gilt mevrouw 'Ineens hoor ik een doffe klap' Houben het uit. 'Nekletsel?', fluistert Anna. 'Ik bel de arts,' zegt ze dan vastberaden. Ik antwoord: 'Dan bel ik vast de ambulance.' Binnen tien minuten staat de ambulance voor en nemen de twee ambulancebroeders de zorg over. Eén van hen neemt mevrouw Houben goed in zich op. Terwijl ze mevrouw op de brancard tillen, zie ik zijn blik rusten op de schoenen. Hij schudt zijn hoofd. 'Liep mevrouw Houben op hakschoenen? Nooit gehoord van valpreventie?', vraagt hij met een zucht. Wanneer je op internet zoekt op 'valpreventie' vind je pagina's vol trainingen en domotica die moeten helpen om het valgevaar van onze ouderen tot een minimum te beperken. In november 2017 is de 'Valpreventie Richtlijn' aangepast. In deze richtlijn kun je lezen wat de aandachtspunten zijn bij valrisicobeoordeling. Valpreventie draait namelijk niet alleen om het feit of een bewoner wel of niet de rollator meeneemt. Maar ook of de bewoner onder andere angstig is, medicatie gebruikt, goed kan zien, ondervoed is en juiste schoenen gebruikt. Juiste schoenen, het is iets heel eenvoudigs wat een groot verschil kan maken. Alleen in het geval van mevrouw Houben een verloren zaak. Want zie maar eens een chique Limburgse dame in degelijke, platte, schoenen te krijgen… Wendeline Roest (30) werkt als evv'er op een kleinschalige woongroep met ouderen die dementeren.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41183-018-0032-2.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Valpreventie op hakjes, TvV Tijdschrift voor Verzorgenden, 2018, 25-25, DOI: 10.1007/s41183-018-0032-2